Skip to main content
Jozef Kováčik
04. 05. 2023

Neformálne vzdelávanie: exkurzia študentov biológie v botanickej záhrade

Fenomén tzv. „rastlinnej slepoty“ („plant blindness“) je univerzálny problém, keď človek prehliada rastliny v každodennom živote a považuje živočíchy za nadradené. I z toho dôvodu sa botanické predmety netešia rovnakej obľube ako zoologické, hoci bez rastlín by život na Zemi neexistoval. Nehovoriac o ich biochemickej variabilite, ktorú využívame v každodennom živote.

Aj preto má vo vzdelávaní nezastupiteľné miesto neformálne vzdelávanie, ktorého súčasťou je v našich podmienkach návšteva botanických záhrad. Študentky a študenti učiteľstva biológie 3. 5. 2023 navštívili Botanickú záhradu Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením docenta Jozefa Kováčika z katedry biológie, kde v duchu hesla „lepšie raz vidieť než stokrát počuť“ spoznávali rastliny, ktoré dovtedy poznali iba z obrázkov na webe. Skleníky s tropickými rastlinami, medzi nimi aj kávovník, kakaovník, škoricovník, áronovité, palmy či bromélie vzbudili snáď záujem aj u tých, ktorí dodnes trpeli „rastlinnou slepotou“. Síce nás trochu „potrápil“ náš bežný, ale mohutný brečtan 🙂, ihličnany či bežnejšie kvitnúce i výtrusné rastliny sme však už spoznávali lepšie.

Exkurzia sa po viacročnej prestávke kvôli pandemickej situácii bude opäť konať každoročne v rámci predmetu diverzita a adaptácie vyšších rastlín, pravdepodobne začiatkom mája a pozývame na ňu aj študentov iných odborov. Je potešujúce, že ako voliteľný si tento predmet vybrala aj študentka neštudujúca biológiu.

Milí pracovníci botanickej záhrady nám darovali aj niekoľko rastlín a odrezkov, za čo im aj touto cestou ďakujeme 🙂 a na fakulte vďaka tomu máme napr. originálne čierne korenie a časom pribudne aj kakaovník 🙂

 

Skupinová fotografia.

Záber z podujatia.