Skip to main content
Vladimír Frišták
21. 04. 2023

Článok o „poslednej pevnosti tyranie cínu“ na titulke časopisu EurJOC (Wiley)

Aj napriek moderným ekologickým trendom a enormnej snahe minimalizovať využívanie toxického tributylcín­‑hydridu v organickej syntéze, ostáva ešte posledná dôležitá chemická transformácia, v ktorej je stále nenahraditeľným – protodenitrácie nitroalkánov. Slovenský tím, ktorého členom je docent Kolarovič z Katedry chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, publikoval o problematike rozsiahle review, odľahčene nazvané ako Posledná pevnosť tyranie cínu. Článok vyšiel v časopise európskych chemických spoločností European Journal of Organic Chemistry:

Valachová, D. – Marčeková, M. – Caletková, O. – Kolarovič, A. – Jakubec, P. (2023): The Last Fortress of Tin’s Tyranny – Protodenitration of Nitroalkanes. In European Journal of Organic Chemistry, e202201341. ⟨https://‌chemistry­‑europe.‌onlinelibrary.‌wiley.‌com/‌doi/‌abs/‌10.‌1002/‌ejoc.‌2022‌01341⟩.

Vďaka veľmi pozitívnym recenziám boli autori pozvaní spolupodieľať sa na titulnej stránke aprílového vydania časopisu. K titulke sa viaže nasledujúci „rozprávkový“ príbeh:

Once upon a time, in a small corner of a faraway land full of nitroalkanes, a small town called “Protodenitrations” started coming to life. Unfortunately, a sneaky tin, hungry for power, soon took the opportunity and overtook the small, still fragile community, establishing himself as the king. The kingdom ruled by Tin The Tyrant has expanded since then, spreading its roots all over the continent. Despite a few attempts to dethrone the Tyrant, he remains undefeated. However, rumors are starting to spread that an army of reagents is beginning to gather. Could the end of the last fortress of the tyranny of tin be in sight? (src)

Plagát