Skip to main content

Zahraničná návšteva na katedre chémie

Katedru chémie svojou návštevou v rámci programu Erasmus+ poctila v dňoch 17. 4. – 21. 4. 2023 Prof. Dr. EMİNE GÜNER  (https://avesis.erciyes.edu.tr/eguneri). Pani profesorka sa špecializuje na mechanické ako aj tepelné vlastnosti materiálov, štruktúrne charakteristiky, povrchy, rozhrania, tenké filmy a nanosystémy. Momentálne Prof. EMİNE GÜNER pôsobí na Pedagogickej fakulte Erciyes Üniversitesi v Turecku a pripravuje budúcich učiteľov pre prvý stupeň (primárne vzdelávanie) a druhý stupeň (učitelia predmetu Science) najmä v oblasti fyziky. Pre našich študentov v spolupráci s doc. Kotuľákovou zrealizovala zaujímavý a vysoko prínosný workshop na tému Heat and temperature. Pani profesorke ďakujeme za návštevu, prajeme veľa entuziazmu vo vedeckej ako aj pedagogickej činnosti a veríme, že na našu katedru niekedy v budúcnosti opätovne zavíta.