Skip to main content

Týždeň slovenských knižníc 2023 na našej katedre

V rámci podujatí Týždňa slovenských knižníc 2023, ktoré organizovala Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity aktívne vystúpili aj kolegovia z našej katedry.

pozvánka

prof. Pipíška 

doc. Frišták

Prof. Pipíška a doc. Frišták počas prednášky a workshopu priblížili prítomným tému zelených striech v mestách v kontexte meniacej sa klímy (autor foto: Michal Mrva).