Skip to main content
Marek Mikušiak
15. 03. 2023

Ako sa robí Slovník súčasného slovenského jazyka

Pozývame Vás na mimoriadnu prednášku Mgr. Natálie Kolenčíkovej, PhD., vedeckej pracovníčky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave.

Plagát

Slovak