Skip to main content
Marek Wiesenganger
07. 03. 2023

Ženy v prvých transportoch

„História je učiteľkou života.“ Tento výrok platí dnes rovnako ako platil za čias Marcusa Tullia Cicera. Perzekúcia Židov nacistami predstavuje vyhrotenú podobu xenofóbie. Cyklus zasväteného rozprávania ilustrovaného filmovým dokumentom predstaví našim študentom túto tragickú kapitolu európskych dejín. Cyklom povedie PhDr. Martin Korčok, PhD., riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi. Už 16. 3. o 7:50 v 4P1.

Ženy v prvých transportoch