Skip to main content

Kontakt

Poštová adresa

Katedra biológie 
Pedagogická fakulta TU v Trnave

Priemyselná 4 
P. O. BOX 9

918 43  Trnava

Telefóne kontakty

pondelok – streda: +421 33 5939 510 sekretariát KB a KCH
štvrtok, piatok: +421 33 5939 530 sekretariát KMaI a KNJaL
  +421 33 5516 047 fax (sekretariát dekana fakulty)

Adresa elektronickej pošty

martina.misikova [at] truni.sk – sekretariát