Skip to main content
Terézia Struhárová
25. 01. 2023

Privítali sme záujemcov o štúdium nemeckého jazyka a literatúry

Dňa 25. 1. 2023 sme na pôde našej fakulty privítali záujemcov o štúdium nemčiny. Študenti sa okrem základných informácií o vysokoškolskom štúdiu dozvedeli aj to, ako prebieha štúdium na katedre nemeckého jazyka a literatúry, a tiež o možnostiach programu Erasmus+ či letnej jazykovej školy na zahraničnej univerzite. Študentky nemeckého jazyka sprostredkovali maturantom svoje skúsenosti s internátnym ubytovaním a porozprávali im o rôznych mimoškolských aktivitách, na ktorých sa majú možnosť zúčastňovať počas akademického roka.

Veríme, že v takejto príjemnej spoločnosti sa stretneme aj v septembri pri otvorení nového akademického roka.

Terézia Struhárová, KNJaL

Záber z udalosti