Skip to main content
Silvia Pokrivčáková
13. 01. 2023

Naša absolventka doktorandkou na Taiwane

S hrdosťou sme prijali výbornú správu, že jedna z prvých absolventiek študijného programu anglofónne literatúry a kultúry (Katedra anglického jazyka a literatúry), Mgr. Lucia Slováková, bola prijatá na trojročné doktorandské štúdium na taiwanskej National Sun Yat‑sen University.

Podľa svojich vlastných slov sa Lucia na štúdium prihlásila na základe výzvy, ktorú si našla v našej univerzitnej pošte, ktorá ponúkala štipendiá pre PhD. študentov zo Slovenska. Od jarného semestra tak bude študovať na Department of Foreign Languages and Literature doktorandský program zameraný na anglofónnu literatúru. Vo svojom dizertačnom výskume sa bude venovať analýze diel Kazua Ishigura. Lucii zo srdca blahoželáme a želáme veľa úspechov, mnoho profesionálnych skúseností a krásnych osobných zážitkov.

Lucia Slováková

National Sun Yat‑sen University vypisuje každý akademický rok dve kolá prihlášok (na jarný a jesenný semester). Podrobnejšie informácie nájdu ďalší záujemcovia v priložených letákoch.