Skip to main content

Aktuálne informácie k štátnym skúškam v AR 2022/2023

Od akademického roku 2022/2023 štátne škúšky v bakalárskom (predškolská a elementárna pedagogika) a magisterských odboroch (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a predškolská pedagogika) prebiehajú výhradne ako obhajoba záverečnej kvalitifkačnej práce - teda bakalárskej, resp. diplomovej práce.

Podrobné informácie k priebehu obhajoby záverečnej práce a vzor prezentácie záverečnej práce nájdete tu: informácie k štátnym skúškam.