Skip to main content

Zápisnica z ukončenia volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, uskutočnených v dňoch 6. – 7. 12. 2022