Skip to main content

Medzinárodná konferencia Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov 2022

Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a OZ SlovakEdu

Vás pozývajú na konferenciu

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Vedecké prednášky  a referáty

metodické workshopy pre učiteľov

prezentácie učebných materiálov, programov a aplikácií

5. – 6. december 2022

KAJL PdF Trnavskej univerzity v Trnave

online v MS Teams