Skip to main content
Radoslav Kvasničák
01. 12. 2022

Demonštračná pitva pre študentov biológie

Dňa 30. 11. 2022 sa študenti biológie 3. ročníka pod vedením PaedDr. Radoslava Kvasničáka, PhD. zúčastnili demonštračnej pitvy človeka v priestoroch Anatomického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Skupinová fotografia.

Akcia bola realizovaná pod odborným vedením prednostu ústavu a obsahovo zameraná na autentické pozorovanie trvalých preparátov orgánov a orgánových sústav lokalizovaných v ľudskom tele v podmienkach in vivo.

  • Zábery z pitvy.
    Zábery z pitvy.
  • Zábery z pitvy.
    Zábery z pitvy.
  • Zábery z pitvy.
    Zábery z pitvy.