Skip to main content
Jana Fančovičová
01. 12. 2022

Spolupráca katedry biológie, ZŠ s MŠ Vančurova a Youth for Equality na projekte Živá záhrada

logo fakulty Logo ZŠ Vančurova Logo Youth for Equality 

Študentky 1. ročníka magisterského štúdia s aprobáciou biológia začali pod vedením docentky Jany Fančovičovej spolupracovať so ZŠ s MŠ Vančurova a organizáciou Youth for Equality.

Základná škola Vančurova je partnerskou školou študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a v rámci projektu Živá záhrada sa žiaci zapájajú do neformálneho vzdelávania, workshopov a výsadby ekologickej záhradky.

Vzdelávacia časť projektu Živá záhrada je realizovaná študentkami katedry biológie neformálnym vzdelávaním.

Youth for Equality ako miestna mládežnícka iniciatíva je koordinátorom projektu Živá záhrada a mentori spolu so študentami fakulty zabezpečujú vzdelávaciu časť.

Každý mesiac budú študentkami katedry biológie organizované pravidelné workshopy pre žiakov základnej školy.

Ruky v hlineVŕtanie dier

Prvý z nich s názvom Kompostovisko sa uskutočnil v rámci týždňa Vedy a techniky. Žiaci skúmali optimálne podmienky kompostovania. Následne si vytvorili vlastný vermikompostér v triede.

Pri kontajneri v prírodeV teréne


titulka Živej záhrady    

Projekt ekologickej záhrady je postavený na princípoch permakultúry, solidarity a spolupráce mladých ľudí v Trnave.

Ciele projektu sú:

  • predstaviť deťom a verejnosti koncept ekologickej záhrady a permakultúry (vybudovaním živej záhrady v areáli školy),
  • zvýšiť kompetencie mládežníckej skupiny v procese riadenia projektov, metódach neformálneho vzdelávania,
  • formovať postoje k dobrovoľníctvu (prostredníctvom aktivít mesačných workshopov, plánovania, vyhodnocovania, rozpočtovania, motivácie…),
  • prispievať k rozvoju komunity medzisektorovou spoluprácou (školské inštitúcie, mimovládne organizácie a samospráva).

Výstupom projektu bude vybudovaná záhrada v areáli ZŠ s MŠ Vančurova. „Budovaním tejto záhrady, ktorú nazývame Živá záhrada, sa chceme dozvedieť viac o permakultúre a životnom prostredí.“