Skip to main content

Zverejnenie kandidátov do volieb do Akademického senátu PdF TU, ktoré sa uskutočnia v dňoch 6. – 7. 12. 2022

Zamestnanecká časť:

Volebná komisia konštatovala, že v návrhovom kole volieb bolo odovzdaných spolu 10 návrhových lístkov. Z nich bolo platných 10 návrhových lístkov.

Na základe platných návrhových lístkov volebná komisia vydáva zoznam kandidátov do volieb do zamestnaneckej časti Akademického senátu PdF TU, ktoré sa uskutočnia v dňoch 6. – 7. 12. 2022 v zasadacej miestnosti dekana PdF TU od 10:00 do 13:00 hod.:

 1. Zuzana Danišková, Mgr., PhD., univer. doc., Katedra školskej pedagogiky,
 2. Vladimír Frišták, RNDr., PhD., univer. doc., Katedra chémie,
 3. Jana Fúsková, Mgr., PhD., Katedra školskej pedagogiky,
 4. Roman Gajdoš, Mgr., MgA., PhD., Katedra pedagogiky výtvarného umenia,
 5. Dušan Holý, doc., RNDr., Csc., univer. prof., Katedra matematiky a informatiky,
 6. Viera Lagerová, PaedDr, PhD., Katedra nemeckého jazyka a literatúry,
 7. Silvia Pokrivčáková, prof., PaedDr., PhD., Katedra anglického jazyka a literatúry,
 8. Andrej Rajský, doc., PhDr., PhD., univer. prof., Katedra pedagogických štúdií,
 9. Alfréd Trnka, prof., RNDr., PhD., Katedra biológie.

Študentská časť:

Volebná komisia konštatovala, že v návrhovom kole volieb bolo odovzdaných spolu 6 návrhových lístkov. Z nich bolo platných 6 návrhových lístkov.

Na základe platných návrhových lístkov volebná komisia vydáva zoznam kandidátov do volieb do študentskej časti Akademického senátu PdF TU, ktoré sa uskutočnia v dňoch 6. – 7. 12. 2022 v zasadacej miestnosti dekana PdF TU od 10:00 do 13:00 hod.:

 1. Annamária Adamčíková, Mgr., 3. st. štúdia, 1. ročník, pedagogika,
 2. Viktória Bunčáková, 1. st. štúdia, 1. ročník, predškolská a elementárna pedagogika,
 3. Samuel Kosmál, 1. st. štúdia, 3. ročník, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry,
 4. Alexandra Lengyelová, Mgr., 3. st. štúdia, 2. ročník, pedagogika,
 5. Jana Urbanová, Mgr., 3. st. štúdia, 1. ročník, teória prírodovedného vzdelávania,
 6. Simona Zákopčanová, 1. st. štúdia, 1. ročník, predškolská a elementárna pedagogika.

 

Trnava 28. 11. 2022

 

Mgr. et Mgr. art. Zuzana Branišová, ArtD. – predsedníčka,

Mgr. Zuzana Sucháňová, PhD. – členka,

Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. – člen,

Mgr. Patrik Miskovics – člen,

Bc. Júlia Juríková – členka.