Skip to main content

Oznam o návšteve z Nemeckého veľvyslanectva

obrázok obrázok

 

Oznamujeme všetkým pedagógom a študentom nemeckého jazyka, že našu fakultu a katedru navštívi delegácia z Veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko dňa 4. 10. 2022. Po oficiálnom prijatí u p. dekanky, doc. Peterkovej, sa uskutoční stretnutie a beseda s našimi pedagógmi a študentmi, na ktorej odznejú zaujímavé a dôležité informácie o nemecko­‑slovenských kontaktoch a rôznych vzdelávacích možnostiach pre študentov, resp. o aktivitách a podujatiach organizovaných veľvyslanectvom na Slovensku.

Všetci študenti sú srdečne vítaní (aj študenti iných odborov, ktorí sa zaujímajú o spomenuté témy).

Miesto: Priemyselná 4, miestnosť 3F2

Čas: 11:00 – 12:00

Terézia Struhárová, KNJaL