Skip to main content

Konzultačné hodiny vyučujúcich

meno, priezvisko, tituly e‑mail konzultačné hodiny ()
RNDr. Viera Čerňanová, PhD. viera.cernanova [at] truni.sk
PaedDr. Jana Fialová, PhD. jana.fialova [at] truni.sk
PaedDr. Veronika Gabaľová, PhD. veronika.gabalova [at] truni.sk
doc. RNDr. Dušan Holý, CSc. dusan.holy [at] truni.sk
Mgr. Ing. Roman Horváth, PhD. roman.horvath [at] truni.sk
doc. RNDr. Milan Matejdes, CSc. milan.matejdes [at] truni.sk
Mgr. Juraj Obonya, PhD. juraj.obonya [at] truni.sk
doc. RNDr. Milan Paštéka, CSc. milan.pasteka [at] truni.sk
doc. PaedDr. Milan Pokorný, PhD. milan.pokorny [at] truni.sk
doc. Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. ildiko.psenakova [at] truni.sk
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. veronika.stoffova [at] truni.sk
Ing. Milan Štrbo, PhD. milan.strbo [at] truni.sk