Skip to main content

2. ročník festivalu Učiaca sa Trnava

Festival Učiaca sa Trnava – krátka reportáž na Facebooku. otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

obrázok

 

Dňa 23. 9. 2022 sa konal 2. ročník festivalu Učiaca sa Trnava otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) a naši študenti nechýbali. Študentky, študenti a doktorandky Katedry chémie otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa podujali na náročnú úlohu – zaujať aj pobaviť chémiou. Návštevníci, od najmenších po najskúsenejších, mali možnosť nahliadnuť do chémie cez praktické aktivity. Zaujali sme výrobou i skúmaním výbušnosti acetylénu a vodíka v bublinách, odtajňovaním neviditeľných správ, farebnosťou čiernej farby, pestovaním kremičitanovej záhrady a testovaním pH rôznych surovín, s ktorými sa bežne v živote stretávame i netypickými vlastnosťami niektorých kvapalín.

Festival vnímame ako príležitosť povzbudiť záujemcov k voľbe štúdia prírodovedných predmetov alebo aj učiteľstva príslušného odboru, možnosť ukázať krásu i praktickú stránku chemických dejov. Naši študenti – budúci učitelia si vyskúšali, ako chémiu sprostredkovať verejnosti. Ich erudovanosť ocenili nielen deti, žiaci, rodičia či okoloidúci, ale zachytil ich aj televízny štáb.

 

obrázokobrázokobrázok

 

Za vydarený deň ďakujeme Bc. Pauline Jánoškovej, Bc. Matúšovi Knoblochovi, Bc. Matúšovi Kostolanskému, Bc. Paulíne Polcovej, Bc. Kristíne Rábarovej, Bc. Simone Todákovej, Bc. Lenke Vavrincovej, Bc. Zuzane Šávoltovej, Mgr. Jane Urbanovej a Mgr. Dominike Koperovej, PhD.

 

obrázok

 

Tím katedry chémie PdF TU