Skip to main content

Legislatíva a základné normy TU

Zásadné dokumenty Trnavskej univerzity (štatút, študijný a organizačný poriadok, zásady výberového konania, dlhodobý zámer…) sú zverejnené na nasledujúcej stránke univerzitného webového sídla:

Množstvo dôležitých dokumentov na prevzatie je k dispozícii na univerzitnej stránke:

Ďalšie dokumenty dotýkajúce sa fakulty a štúdia na fakulte nájdete v sekciách: