Skip to main content

Staff of the Department

Head of Department
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. (VUPCH)

Deputy Head of Department
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. (VUPCH)

Clerk of Department
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. (VUPCH)

Secretariat
Silvia Mrvová

You can find the current list of study consultants here.

MAIS Administrator
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. (VUPCH)

Professors
prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. (VUPCH)
prof. PhDr. Ivan Lukšík, CSc. (VUPCH)
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. (VUPCH)
prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc. (VUPCH)

Associate Professors
Mgr. Zuzana Danišková, PhD., univerzitný docent (VUPCH)
doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. (VUPCH)
doc. Dana Masaryková, PhD. (VUPCH)
doc. PhDr. Zuzana Jančík Petrová, PhD. (VUPCH)
Dr. habil. PaedDr. Ing. István Szőköl, PhD. (VUPCH)
doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. (VUPCH)

Lecturers
Mgr. Michaela Bieliková, PhD. (materská dovolenka)
Mgr. Kristína Blažeková, PhD. (VUPCH)
Mgr. Margita Feranská, PhD. (VUPCH)
Mgr. Markéta Filagová, PhD. (VUPCH)
Mgr. Jana Fúsková, PhD. (VUPCH)
Mgr. Peter Guľas, PhD. (VUPCH)
Mgr. Estera Kövérová, PhD.
Mgr. Lukáš Vaško, PhD. (VUPCH)

External employees
PaedDr. Karin Hambálková, PhD.
doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

External tutors
Mgr. Zuzana Bánovčanová, PhD. (VUPCH)
PhDr. Ivana Justusová
Mgr. Estera Kövérová, PhD.
PaedDr. Jaroslava Magulová, PhD.
Mgr. Silvia Malatinská, PhD.
PaedDr. Oľga Pappová, PhD.
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
Mgr. Daniel Staněk, PhD.
Mgr. Irina Školníková, PhD.
Mgr. Kamila Urban, PhD.
PhDr. Marek Urban, PhD.

Internal PhD students
Felipe Aravena, MEDL
PaedDr. Lucia Braníkovičová
Mgr. Evelýn Janečková
Mgr. Dominika Rzavská
Mgr. Žaneta Staníková (materská dovolenka)

External PhD students
Tine Riis Andersen
Mgr. Dalibor Jurášek
PaedDr. Paulína Krivosudská
Ma. Lovena Moneva