Umelá inteligencia
Umelá inteligencia alebo umelý intelekt je simulovanie inteligentného riešenia problémov strojom.
Je to vlastne inteligencia napodobnená počítačovými programami. Veda, ktorá sa tým zaoberá sa nazýva teória umelej inteligencie.
Teória umelej inteligencie pokrýva množstvo teórií, ktoré si kladú za cieľ viac či menej napodobňovať schémy ľudského (prípadne vo všeobecnosti biologického) správania sa, vyhodnocovania a analýzy podnetov prostredia, prípadne tvorivej činnosti. Teória umelej inteligencie si stanovuje ciele (čo by sme od inteligentného systému očakávali) a hľadá v rôznych vedných disciplínach dostupné riešenia.
Pôvodne bola snaha priekopníkov umelej inteligencie zameraná na úplné skopírovanie a následne zdokonalenie ľudského umu. Čoskoro sa však tento cieľ ukázal ako nerealizovateľný v blízkej budúcnosti. Dnes sa jednotlivé výskumné tímy snažia o vytvorenie parciálnych algoritmov na riešenie najmä nedeterministických problémov ako napríklad:
  • hranie hier
  • rozpoznávanie reči
  • rozpoznávanie obrazu
  • navigácia v známom a neznámom teréne
  • riadenie robotov
  • riadenie a plánovanie napr. výrobných procesov
  • reprezentácia zozbieraných údajov
  • data mining
  • a iné…