Ľahká mentálna retardácia
Ľahká mentálna retardácia (IQ 50 – 69) zhŕňa prejavy ako:
 • mierne oneskorený psychomotorický vývin,
 • malá slovná zásoba,
 • znížená zvedavosť,
 • nekonštruktívna repetitívna hra,
 • znížená schopnosť anticipovať udalosti a procesy, vrátane nebezpečia,
 • zachovaná schopnosť rešpektovať základné pravidlá logiky,
 • znížená schopnosť myslieť abstraktne,
 • myslenie skôr mechanické, nesamostatné, povrchné a nepresné, bez rozlíšenia podstatného a prioritného,
 • dobrá mechanická pamäť,
 • zachovaná schopnosť pochopiť jednoduché kauzálne súvislosti,
 • zvýšená sugestibilita,
 • riziko skratkovitých a impulzívnych reakcií (pozor na úrazovosť),
 • mierne narušené adaptačné správanie (v chránenom prostrední a dobrou psychosociálnou podporou nemusí byť nápadné).