Kocka a jej siete
image
Z dôvodu prípravy na uplatňovanie prvkov kombinatoriky v skúmaní množiny všetkých typov sietí kocky a tiež z dôvodu prehľadnosti pri následnej kategorizácii všetkých typov sietí uvádzame dôležité terminologické spojenie „dĺžka siete kocky“.

Podľa autorov J. Vyšína a F. Kuřinu sa za dĺžku siete kocky považuje maximálny počet štvorcov danej siete usporiadaných v páse.

Poznatok o jedenástich rôznych tvaroch siete danej kocky je všeobecne známy. Avšak uvedený počet poskytuje možnosti na rôzne didaktické postupy a problémy. Jedným z nich je pokúsiť sa objaviť všetky typy sietí kocky, ďalším môže byť triedenie všetkých typov sietí podľa ich dĺžky, resp. za didakticky najcennejší považujeme objavovanie všetkých typov sietí kocky na základe aplikovania konštruktivistických a kombinatorických prístupov v kontexte využitia dĺžky siete.

Na ilustrácii je zobrazený výsledok skúmania, teda kategorizácia všetkých typov sietí kocky podľa ich dĺžky.