Faktor grafu – úloha
Zadanie: 
Nakreslite všetky faktory grafu na obrázku.
Riešenie:
Na obrázku je všetkých 16 faktorov tohto grafu.