Po spustení sa zobrazí úvodná stránka titulu Chemické prvky v ľudskom organizme, na ktorej sa nachádzajú tri aktívne tlačidlá. V prípade, že prehliadač zobrazí upozornenie o zablokovaní zobrazovania aktívneho obsahu z bezpečnostných dôvodov, je potrebné ho povoliť kliknutím na informačný panel zobrazujúci upozornenie a povoliť zobrazovanie aktívneho obsahu. V opačnom prípade by sa stránka nemusela zobraziť správne.

Po kliknutí na tlačidlo Úvod sa zobrazí text, v ktorom sa autori učebných materiálov zamýšľajú nad akuálnou potrebou sprístupňovania informácií o biochemických účinkoch jednotlivých chcemických prvkov a ich zlúčenín na ľudský organizmus. Porovnávajú využívanie informácií daného typu vo vyučovacom procese v minulosti a v súčasnosti.

Po kliknutí na tlačidlo Pokračovať sa zobrazi periodická sústava prvkov, v ktorej sú prvky farebne rozdelené do piatich skupín (makrobiogénne prky – zelené, mikrobiogénne prvky – červené, toxické prvky – žlté, prvky s terapeutickým účinkom – šedé, prvky s nešpecifikovaným účinkom – biele). Zoznam prvkov patriacich do jednotlivých skupín sa zobrazí po kliknutí na tlačídlo príslušného názvu a farby skupiny. (Tento zoznam prvkov je možné schovať stlačením tlačidla Skryť menu.) Informácie o biochemických účinkoch daného prvku získame po kliknutí na jeho názov v zozname na ľavej strane obrazovky alebo priamo kliknutím na značku prvku v periodickej sústave prvkov. Informácie o prvkoch sú rozdelené podľa hľadiska účinku do kapitol za účelom sprehľadnenia a rýchlejšej orientácie pri vyhľadaní požadovaného typu účinku:

Jednotlivé kapitoly sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo s názvom kapitoly na ľavej strane. Keďže chemické prvky nemajú pre ľudský organizmus rovnaký význam, preto nie sú ich účinky preskúmané v rovnakom rozsahu a tomu zodpovedá aj množstvo poskytovaných vedeckých poznatkov. Z tohto dôvodu nie sú sprístupnené niektoré kapitoly pri jednotlivých prvkoch a informácie sú spracované do málo členitého celku.

V kapitole Otázky je uvedených niekoľko otázok. Odpovede na tieto otázky je možne zobraziť po stlačení tlačidla Zobraziť odpovede.

Kliknutím na tlačidlo Slovník sa zobrazí slovník niektorých lekárskych termínov použitých v texte.

Pre návrat k periodickej sústave prkov je možné uskutočniť stlačením tlačidla Späť na ľavej strane.