CHÉMIA NÁS ŽIVÍ / ENERGETICKÉ ZLOŽKY POTRAVY

 


Sacharidy


 

Sacharidy sú prírodné látky, ktoré sa vytvárajú v rastlinách pri fotosyntéze. Pre rastliny sú stavebnými látkami, ale aj zásobnými látkami. V telách živočíchov a človeka sú zdrojom energie.  

 

Potravou prijíma človek veľké množstvo sacharidov. Väčšinu z nich tvoria polysacharidy, hlavne škrob, glykogén a celulóza, v menšom množstve pektíny, xylány a pod.

disacharidov sa v potrave najviac objavujú sacharóza, v menšom množstve laktóza a maltóza.

Monosacharidy – glukóza, fruktóza, galaktóza, manóza, ribóza, xylóza a arabinóza – predstavujú najmenší podiel sacharidov v potrave.

Ľudský organizmus nemá k dispozícii enzýmy schopné štiepiť všetky polysacharidy (napr. celulózu), a tak energeticky využiť všetky di- a monosacharidy. Najväčší metabolický význam pre organizmus má škrob, glykogén, sacharóza, laktóza, maltóza, glukóza, fruktóza a galaktóza.

Polysacharidy a disacharidy prijaté potravou sa v tráviacich orgánoch hydrolyticky štiepia.

 

Hlavné zdroje sacharidov v domácnosti

Experimenty

Fotogaléria