Paleontológia

RNDr. Alžbeta Hornáčková, PhD.


OBSAH KURZU

Úvodné slovo

01.  Paleontológia ako veda

02.  Historický vývoj názorov na skameneliny – báje a mýty

03.  Historický vývoj názorov na skameneliny – názory učencov

04.  Skameneliny

05.  Systematika

06.  Tafonómia

07.  Paleoekológia

08.  Paleogeografia

09.  Paleobiogeografia

10.  Biostratigrafia

11.  Evolúcia živých systémov


Pre spustenie kapitoly kliknite na jej názov.
Prílohy k jednotlivým kapitolám nájdete aj na CD v priečinu Prílohy.

Pre prácu s kurzom je potrebné, aby ste mali nainštalovaný Adobe Flash Player.
Ak ho nemáte, môžete si ho nainštalovať z tejto adresy: www.adobe.com.