• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 3. 9. 2020, minulý rok

Milí študenti,

v tomto opatrení uvádzam organizáciu a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave na prevenciu nákazy COVID­‑19 v zelenej fáze.

Opatrenie vychádza zo systému Alert (výstražný) systém v troch úrovniach – zelenej, oranžovej a červenej. Zelená fáza predstavuje stav, kedy univerzita, či jej súčasť, nemá osobu s podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID­‑19. Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má univerzita, či jej súčasť študenta alebo zamestnanca s podozrením na ochorenie COVID­‑19. Červená fáza obsahuje zoznam opatrení v prípade výskytu niekoľkých potvrdených prípadov COVID­‑19 u študentov alebo zamestnancov.

 

Prevádzka budovy

 • Budova PdF TU v Trnave je od 2. 9. 2020 otvorená:
 • pracovné dni od 6:00 do 20:00 hod.
 • v sobotu od 7:00 do 18:00 hod.
 • v nedeľu a sviatky zatvorená.
 • Vstup do budovy a pohyb po budove je možný len s rúškom alebo ochranným štítom. Nutnosť prekrytia dýchacích ciest rúškom alebo štítom je daná pokynom hlavného hygienika a je nutné ju dodržiavať až do termínu, pokiaľ nebude rozhodnuté inak.
 • Pri vstupe do budovy ste povinní dezinfikovať si ruky pripravenou dezinfekciou (dezinfekcia je zabezpečená aj na všetkých poschodiach, rovnako bude zabezpečené zvýšené udržiavanie čistoty a dezinfekcie priestorov fakulty).
 • V prípade, že by sa u niekoho z Vás prejavili príznaky infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID­‑19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), zakazuje sa Vám vstup do priestorov fakulty a ukladá sa Vám povinnosť informovať o tomto stave kontaktnú osobu fakulty, ktorou je p. tajomníčka Ing. Obertová 
  (adresa elektronickej pošty).

Organizácia a podmienky pedagogického procesu

 • Oficiálny začiatok akademického roka je 21. 9. 2020.
 • Výučba v externej forme štúdia prebieha od 5. 9. 2020, bloková výučba špecifických predmetov, s nutnou prezenčnou účasťou, prebieha podľa schváleného a oznámeného harmonogramu.
 • Promócie absolventov akademického roka 2019/20 sa odkladajú na januárový termín.
 • Imatrikulácia študentov prvého ročníka je zrušená.
 • Slávnostné otvorenie akademického roka a Veni Sante sú zrušené.
 • Zápis študentov prebieha online formou, vydávanie potvrdení o návšteve školy a prolongačných známok je dané harmonogramom zverejneným na webovej stránke fakulty: https://pdf.​truni.​sk/​student?​2020­‑08­‑26­‑isic otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).
 • Pedagogický proces prebieha v štandardnom režime podľa pripraveného rozvrhu, počas výučby musia mať všetci účastníci pedagogického procesu prekryté horné dýchacie cesty ochranným štítom, resp. rúškom, vyučujúci dodržiava min. 2 metrový odstup od študentov.
 • V prípade, že to kapacita miestnosti dovoľuje, uplatňujte pri výučbe šachovnicové sedenie.
 • V prípade prednášok, je možná ich náhrada online vysielaním v Teamse, resp. ich zverejnenie v tomto systéme, o čom Vás budú vyučujúci informovať.
 • Bude realizovaná dôsledná kontrola účasti na prezenčnom vzdelávaní, aby sme vedeli kontaktovať študentov, v prípade pozitívneho výsledku testu niekoho z rozvrhovej skupiny.
 • Zahraniční študenti sa musia preukázať negatívnym testom PCR (zo Slovenska) nie starším ako 96 hodín, v prípade, že sa na Slovensku zdržiavajú už dlhšie (nad 14 dní) musia to dokladovať oficiálnym COVID pasom. Karanténa pre študentov prichádzajúcich zo zahraničia je zabezpečená v zariadení STU v Gabčíkove, realizácia karantény týchto študentov je riadená rektorátom. Slovenskí študenti sa nemusia preukazovať (v zelenej fáze) negatívnym testom, ani čestným vyhlásením.

Realizácia praxe

 • Metodici praxe sa pokúsia zabezpečiť prax v štandardnom režime. V prípade, že niektoré školy odstúpia od už podpísaných zmlúv, resp. nebudú ochotní Vás prijať budú ma informovať a budeme to riešiť.

Prevádzka jedálne na PdF

 • Rozostupy stolov v jedálni musia byť min. 2 metre a stoly budú pravidelne dezinfikované.
 • Vzhľadom na kapacitu našej jedálne Vás žiadam o dôsledné dodržiavanie pokynov a usmernení a hlavne uvoľnenie týchto priestorov počas obedov.

 

Milí študenti,

vopred Vám ďakujem za dodržiavanie týchto pokynov a opatrení. Verím, že sa nám podarí zostať čo najdlhšie v tejto fáze. V prípade, že by nastala akákoľvek zmena, budem Vás obratom informovať a zverejním nové opatrenie v zmysle aktuálnych pokynov.

  Ďakujem Peterková