• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 26. 1. 2021, tento rok, aktualizované: 5. 2. 2021, tento rok

  
Príkaz rektora TU č. 2/2021 
 

v súlade s opatreniami, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 a ktoré bolo uverejnené v zbierke zákonov pod číslom 4532020 a v súlade s časťou B 1, ods. 2 uznesenia č. 30 zo dňa 17. januára 2021 uverejneného v zbierke zákonov pod číslom 8202 a dodatku č. 1 príkazu rektora univerzity Vám oznamujem, že vstup do budovy Pedagogickej fakulty je od 3. 2. 2021 do 7. 2. 2021 povolený len nižšie uvedeným osobám:

 • osoba, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT­‑PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID­‑19 vykonaného v období od 27. januára 2021,
 • osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID­‑19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID­‑19 v období od 19. novembra 2020 do 17. januára 2021,
 • osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVD­‑19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID­‑19,
 • osoba, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,
 • osoba dispenzarizovaná so závažnou poruchou autistického spektra,
 • osoba dispenzarizovaná pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,
 • onkologický pacient po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoba s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém,
 • osoba, ktorá bola počas dní 27. januára 2021 až 2. februára 2021 v karanténe a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID­‑19.

 

Pre osoby, ktoré majú povolený vstup do budov fakulty platí nasledujúce:

 1. Vstup do budovy a pohyb v nej sú možné len v rúškach, prípadne s inak prekrytými hornými dýchacími cestami a po dezinfekcii rúk. Dezinfekcia je k dispozícii pri vstupe do budovy a na pracovisku.
 2. Službukonajúci vrátnik/informátor zmeria všetkých vstupujúcim osobám telesnú teplotu, vedie evidenciu prítomných v budovách fakulty. V prípade teploty zvýšenej nad hodnotu 37,0 ˚C, neumožní vstup do budovy.
 3. Zamestnanci a prípadní návštevníci sú povinní pri pohybe v budove dodržiavať všetky opatrenia hlavného hygienika SR: nosenie rúška, dezinfekciu rúk, dodržiavanie primeraného odstupu najmenej 2 m od ostatných ľudí.

V dňoch 6. až 7. 2. 2021 bude v priestoroch študovne a vestibulu fakulty prebiehať skríningové testovanie a preto nebude možné zabezpečovať externú výučbu z týchto priestorov.

S prijatím Covid automatu, ktorý platí od pondelka 8. 2. 2021, bola zavedená zásadná zmena, a to povinnosť pracovať z domu u tých zamestnancov, ktorým to charakter ich práce dovoľuje.

  
Príkaz rektora TU č. 2/2021