• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 5. 1. 2021, tento rok

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v priebehu opatrení, ktoré prijala Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. 12. 2020 a ktoré boli zverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 453/2020 môžete kontaktovať všetkých pracovníkov Pedagogickej fakulte TU v Trnave mailom (adresa elektronickej pošty).

Zároveň uvádzame telefónne čísla, na ktorých sú prítomní pracovníci administratívy fakulty v pracovných dňoch, v čase od 8:00 hod. do 15:30 hod.

Meno a priezvisko kontaktnej osoby Pracovisko Telefonický kontakt Mailový kontakt
Bc. Viera Janíková sekretariát dekanky +421 33 5939 520 adresa elektronickej pošty
Ing. Ľubica Cepková vedúca študijného oddelenia +421 33 5939 525 adresa elektronickej pošty
Mgr. Viera Krajčovičová študijná referentka +421 33 5939 580 adresa elektronickej pošty
Mgr. Pavlína Šantavá študijná referentka +421 33 5939 570 adresa elektronickej pošty
Mária Vyskočová študijná referentka +421 33 5939 526 adresa elektronickej pošty
Zuzana Jakubovská referentka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy +421 33 5939 529 adresa elektronickej pošty
Bc. Zdenka Kašová referentka pre personálnu prácu +421 33 5939 524 adresa elektronickej pošty
Ing. Timea Gablíková referentka pre ekonomické činnosti +421 33 5939 574 adresa elektronickej pošty
Ing. Andrea Ferenčíková referentka pre finančné účtovníctvo +421 33 5939 549 adresa elektronickej pošty
Ing. Andrej Škvarka fakultný informatik, správca webového obsahu +421 33 5939 567 adresa elektronickej pošty
Mgr. Jana Motýľová Katedra biológie +421 33 5939 519 adresa elektronickej pošty
Klaudia Slobodová Katedra chémie +421 33 5939 510 adresa elektronickej pošty
Mgr. Martina Mišíková Katedra matematiky a informatiky +421 33 5939 530 adresa elektronickej pošty
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Mgr. Andrea Dóková Katedra anglického jazyka a literatúry +421 33 5939 540 adresa elektronickej pošty
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Silvia Mrvová Katedra pedagogických štúdií +421 33 5939 550 adresa elektronickej pošty
Katedra školskej pedagogiky
Jana Prajová Katedra pedagogiky výtvarného umenia +421 33 5939 562 adresa elektronickej pošty
V Trnave: 5. 1. 2021 doc. Ing. Viera Peterková, PhD.
  dekanka PdF TU v Trnave