• Slovenčina
 • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 1. 10. 2020, minulý rok

Zmena organizácie a podmienok pedagogického procesu na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave pre prevenciu nákazy COVID­‑19

 

Milí kolegovia, milí študenti,

v nadväznosti na príkaz rektora TU č. 8/2020 k zníženiu rizika nákazy koronavírusom CoV­‑19 určujem spôsob realizácie pedagogického procesu takto:

 • výučba prebieha podľa platného rozvrhu v prostredí MS Teams. Zmeny v rozvrhu hodín sú už ukončené, zverejnený rozvrh je platný;
 • výnimku tvoria len prednášky, ktoré sú nahraté v tíme prislúchajúceho predmetu do nedele predchádzajúce týždňa a predmety, ktorých výučba v on­‑line prostredí nie je možná. O ich zabezpečení budú vyučujúci informovať študentov;
 • študenti, ktorí si dali doplniť predmety do MAISu po začiatku výučbového obdobia, o tom informujú jednotlivých vyučujúcich, ktorí ich priradia do tímov týchto predmetov;
 • ak sa študent nemôže zúčastniť výučby z dôvodu nákazy koronavírusom, je ospravedlnený (o pozitívnom teste je povinný obratom informovať kontaktnú osobu fakulty: adresa elektronickej pošty), rovnako aj, ak je pozitívne testovaný pracovník fakulty. Ostatné prípadné zmeny v realizácii výučby si učitelia a študenti nahlasujú obvyklým spôsobom;
 • prax je možné realizovať na zmluvných cvičných školách, buď prezenčne, alebo on­‑line formou, k realizácii praxe sa uskutoční samostatné on­‑line stretnutie s didaktikmi katedier, na ktorom budú dohodnuté podrobnosti;
 • pracovný režim administratívnych, vedecko­‑pedagogických a výskumných zamestnancov fakulty bude od 5. 10. 2020 prebiehať štandardne;
 • ak majú zamestnanci dôvod na prácu z domu, požiadajú ma o túto formu práce e‑mailom do 5. 10. 2020;
 • budova bude od 5. 10. 2020 otvorená v štandardnom režime;
 • konzultácie so študentmi prebiehajú on­‑line formou. V prípade potreby, najmä pri realizácii záverečných prác, riešení výskumných úloh, návšteve študijného oddelenia a pod. je možná aj prezenčná účasť študentov na fakulte. Na ich vstup do budovy je potrebný e‑mailový súhlas prislúchajúcej kontaktnej osoby (vyučujúceho, laboranta, pracovníka študijného oddelenia). Potvrdzujúci e‑mail študent odovzdá na vrátnici, aby sme mali prehľad o pohybe osôb na fakulte, v prípade výskytu pozitívneho prípadu;
 • pobyt v priestoroch fakulty je možný len ak budú dodržané všetky predpísané nariadenia (rúška, dezinfekcia rúk, rozostupy).

 

Milí kolegovia, milí študenti,

vopred Vám ďakujem za dodržiavanie všetkých pokynov a nariadení. Veľmi sa teším, že v tomto semestri sme bezproblémovo zvládli prechod na on­‑line vyučovanie a výučbu plnohodnotne realizujeme. Ďakujem, pozdravujem všetkých, držte sa zdraví!

Peterková