• Slovenčina
  • English
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 25. 9. 2020, minulý rok

Milí kolegovia, milí študenti,

z dôvodu výskytu viacerých pozitívnych prípadov Vám oznamujem, že prechádzame do červenej fázy semaforu pre vysoké školy v súvislosti s COVID­‑19.

To znamená, že podľa usmernenia RÚVZ od 26. 9. 2020 do 4. 10. 2020 zabezpečujeme výučbu výhradne on­‑line formou s pomocou aplikácie MS Teams podľa aktuálne platného rozvrhu.

Dňa 5. 10. 2020 sa plánujeme vrátiť do zelenej fázy a obnoviť dosiaľ realizovanú kombinovanú formu výučby. Ak by sa situácia vyvinula inak, budem Vás ihneď informovať podľa aktuálnej hygienickej a protiepidemickej situácie a konzultácie s RÚVZ.

V čase realizácie on­‑line vzdelávania sa nachádzame v karanténe, podľa kontaktu s pozitívnymi osobami. Karanténne opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať počas obdobia karantény sú stanovené takto:

 
  

Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície). Za tieto osoby sme v prípade našej fakulty identifikovali všetky osoby, ktoré zabezpečovali, resp. sa zúčastnili výučby prvého ročníka bakalárskeho štúdia učiteľských študijných programov v kombinácii s výtvarnou výchovou (anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie, biológia – výtvarné umenie, náboženská výchova – výtvarné umenie, matematika – výtvarné umenie, nemecký jazyk – výtvarné umenie, slovenský jazyk a literatúra – výtvarné umenie) a prvého ročníka študijného programu animácia výtvarného umenia.

Počas karantény ste povinní:

  • dodržiavať izoláciu v domácom prostredí alebo inom vhodnom ubytovaní a opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a cestovania, vrátane neprijímania cudzej osoby v obydlí, resp. objekte určenom na izoláciu v domácom prostredí,
  • denne sledovať vlastné príznaky kompatibilné s COVID­‑19, vrátane horúčky akéhokoľvek stupňa kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, straty čuchu, chuti alebo porucha chuti,
  • denne merať a zaznamenávať teplotu,
  • prísne dodržiavať dezinfekciu rúk,
  • ak sa objavia príznaky, naďalej zotrvať v izolácii a dohodnúť si telefonicky lekársku pomoc prostredníctvom obvodného lekára, prípadne RÚVZ.

V prípade, že budete testovaní, bezodkladne oznámite akýkoľvek výsledok testu pani tajomníčke fakulty: adresa elektronickej pošty. V prílohe prikladáme formulár čestného vyhlásenia, ktoré ste povinní k výsledku testovania pripojiť. Nenahlásenie testovania a jeho výsledku sa v prípade študentov považuje za disciplinárny priestupok, v prípade zamestnancov za porušenie pracovnej disciplíny.

Izoláciu ukončíte bez testovania v prípade, že sa počas karantény u Vás nevyskytli žiadne klinické prípady.

 
  

Osoby s nízkym rizikom expozície (všetci ostatní zamestnanci fakulty, pedagogickí, aj nepedagogickí a ostatní študenti)

Počas karantény ste povinní:

  • denne sledovať príznaky kompatibilné s COVID­‑19, vrátane horúčky akéhokoľvek stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, straty čuchu, chuti alebo porucha chuti,
  • dodržiavať opatrenia zmerané na obmedzenie fyzického kontaktu a vyhýbanie sa cestovaniu,
  • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúška,
  • ak sa objavia príznaky, zostať v domácej izolácii a dohodnúť si telefonicky lekársku pomoc prostredníctvom obvodného lekára, prípadne RÚVZ.

V prípade, že budete testovaní, bezodkladne oznámite akýkoľvek výsledok testu pani tajomníčke fakulty: adresa elektronickej pošty. V prílohe prikladáme formulár čestného vyhlásenie, ktoré ste povinní k výsledku testovania pripojiť. Nenahlásenie testovania a jeho výsledku sa v prípade študentov považuje za disciplinárny priestupok, v prípade zamestnancov za porušenie pracovnej disciplíny.

Izoláciu ukončíte bez testovania v prípade, že sa počas karantény u Vás nevyskytli žiadne klinické prípady.

Počas karantény nie je možný vstup do budov pedagogickej fakulty, v budovách bude prebiehať dôsledná dezinfekcia všetkých priestorov.