Vitajte na stránkach Akademického senátu Trnavskej univerzity Dnešný dátum: 18. 10. 2021

Zoznam členov akademického senátu

Stručný opis Veľkosť Dátum
136,51 kB (133,31 KiB) 2. 12. 2016

Zoznam členov Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave 
(funkčné obdobie od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2020)

Pedagogická fakulta TU

zamestnanecká časť

Mgr. et Mgr. Art. Barbora Balážová, PhD.

Mgr. Martin Brestovanský, PhD.

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

doc. RNDr. Dušan Holý, CSc.

PhDr. Andrej Závodný, PhD.

študentská časť

Bc. Dagmara Blažková

Bc. Katarína Olejárová

Bc. Jozef Smolinský

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU

zamestnanecká časť

doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.

prof. MUDr. Miroslav Danaj, PhD.

PhDr. Kristína Grendová, PhD.

Mgr. Michaela Hromková, PhD.

študentská časť

Mgr. Katarína Dudáková

Barbora Bilková

Mgr. Barbora Rajnáková

Právnická fakulta

zamestnanecká časť

doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

JUDr. Marianna Novotná, PhD.

JUDr. Peter Varga, PhD.

študentská časť

JUDr. Kristína Jurišová

Mgr. Dominika Kučerová

Teologická fakulta TU

zamestnanecká časť

prof. ThDr. Ladislav Csontos SJ, PhD.

prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD.

PhDr. Renáta Jamborová, PhD.

Mgr. et Mgr. Lukáš Jeník, PhD.

doc. ThDr. Jozef Kyselica, PhD.

študentská časť

Bc. Veronika Česká

Bc. Terézia Moravcová

Bc. Anna Zámečníková

Filozofická fakulta TU

zamestnanecká časť

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Mgr. Katarína Karabová, PhD.

PhDr. Pavol Krištof , PhD.

PhDr. Peter Rusnák, PhD.

PhDr. Peter Žitný, PhD.

študentská časť

Mgr. Michal Kohút

Barbora Mišovičová

Bc. Ľubomír Šottník

Pracoviská TU

PhDr. Henrieta Žažová, PhD.

 


Stručný opis Veľkosť Dátum
22,32 kB (21,80 KiB) 28. 11. 2012
172,81 kB (168,76 KiB) 28. 9. 2010