Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 23. 6. 2022, predminulý mesiac

Absolventi magisterského štúdia za akademický rok 2021/2022, ktorí ukončili štúdium

od 13. júna do 30. júna 2022 vrátane

Absolventi bakalárskeho štúdia za akademický rok 2021/2022, ktorí ukončili štúdium

od 16. mája do 30. júna vrátane

 

na základe rozhodnutia vedenia fakulty sa budú konať promócie

dňa 11. júla 2022

v amfiteátri Trnava,

Počet hostí je neobmedzený.

Pre absolventov budú promócie záväzné.

Neúčasť na promócii je treba potvrdiť do 30. 6. 2022

na mail

magisterské štúdia – adresa elektronickej pošty.sk

Bakalárske štúdium denné AjL, externé SPV, PEP,AJL – adresa elektronickej pošty

Bakalárske štúdium denné PEP, AVU, SPV – adresa elektronickej pošty

Bakalárske štúdium denné kombinácie učiteľstva – lubica.cepkova@truni.sk

Presný rozpis a čas bude stanovený podľa počtu absolventov, dňa 4. 7. 2022.

Pre absolventov budú promócie záväzné. Absolventi, ktorí sa nezúčastnia promócii si môžu diplom vybrať od 13. 7. 2022 v čase od 9:00 do 11:00 hod. Vopred sa ohláste na vyššie uvedený mail u študijnej referentky.