Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 1. 4. 2022, minulý mesiac

Pozvánka

 

na verejné zasadnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave, na ktorom prednesie inauguračnú prednášku

doc. PhDr. Jany Bérešovej, PhD. et PhD.

z Katedry anglického jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

 

Dátum a miesto konania: 19. mája 2022 o 10:30 hod., 
aula Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná ul. č. 4
Téma inauguračnej prednášky: Komunikatívne testovanie v optike maturitnej skúšky z anglického jazyka
Študijný odbor: odborová didaktika

 

Inauguračná komisia:

predseda komisie:

prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková. – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: učiteľstvo a pedagogické vedy

členky:

prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. – Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. Zuzana Straková, PhD. – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: učiteľstvo a pedagogické vedy

Professor auxiliar Maria Helena Mendes Carneiro Peralta – The Institute of Education, University of Lisbon, Portugal 
zahraničná odborníčka 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: učiteľstvo a pedagogické vedy

oponenti:

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: učiteľstvo a pedagogické vedy

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. – Pedagogická fakulta Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika 
zahraničná odborníčka 
pôsobí na vysokej škole vo funkcii profesorky 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: učiteľstvo a pedagogické vedy

doc. Waldek Martyniuk, Dr habil. – Jagelovská univerzita, Krakow, Poľsko 
zahraničný odborník 
študijný odbor, v ktorom pôsobí: filológia

 

Prítomnosť členov komisie a oponentov je nevyhnutná.

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD., v. r. 
dekanka PdF TU v Trnave 
predsedníčka VR PdF TU v Trnave