Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 23. 2. 2022, tento rok

Citadela otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) hľadá nových členov tímu na pozície:

 • učiteľ/učiteľka pre I. stupeň
 • plný úväzok
 • nástup: september 2022
 • lokalita: Bratislava alebo Ivanka pri Dunaji
 • náplňou práce bude viesť jednu triedu Citadely (malá skupinka cca 15 detí), výučba hl. predmetov (matematika, slovenčina, dejiny), aktívna participácia na cieľoch školy a jej rozvoji.
 • vychovávateľ/ vychovávateľka
 • plný úväzok alebo čiastočný úväzok
 • nástup: september 2022
 • lokalita: Bratislava alebo Ivanka pri Dunaji
 • náplňou práce bude práca v školskom klube.

Ak si človekom, ktorý nechápe prácu učiteľa len ako prácu, ale najmä ako poslanie, túži odovzdávať deťom najlepšie poznatky a hodnoty našej civilizácie a katolíckej tradície, má k deťom rešpektujúci prístup, chce vo svojej profesii rásť každým rokom a uvíta prostredie, ktoré mu v tom pomôže, si presne tým, koho hľadáme! Kvalifikácia na prvý stupeň ZŠ nie je nutnou podmienkou, ale výhodou.

Medzi benefity práce v Citadele patrí participácia na rozvoji mimoriadne pozitívne hodnoteného vzdelávacieho programu, zázemie etablovanej vzdelávacej inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou. Priestor pre profesionálny rast u nás nie je len frázou, ale dennou realitou – našim učiteľom ponúkame mentoring, pravidelné vzdelávanie, školenia. Je to unikátna šanca pôsobiť v tíme zanietených profesionálov.

 

CITADELA

 • učí deti myslieť,
 • ponúka hodnotové ukotvenie,
 • poskytuje kvalitné vzdelanie,
 • vyučuje podľa unikátneho sylabu,
 • vytvára bezpečné prostredie,
 • formuje charakter,
 • prepája komunitu.

Program Citadely je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom a v súčasnosti funguje ako organizovaná forma domáceho vzdelávania, tzv. vzdelávacia skupina. Citadela vznikla ako projekt Kolégia Antona Neuwirtha, nezávislej vzdelávacej inštitúcie, ktoré už viac ako 12 rokov úspešne rozvíja vzdelávacie programy pre stredoškolákov, vysokoškolákov a pracujúcich.

Všetky ďalšie informácie o Citadele a zverejnených pracovných ponukách možno nájsť na webe citadela.kolegium.org otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz).

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na adresa elektronickej pošty.