Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 10. 1. 2022, minulý týždeň

obrázok

  
Trnavská univerzita 
Pedagogická fakulta

obrázok

 

Pozvánka

 

na verejné zasadnutie vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave, na ktorom prednesie inauguračnú prednášku

doc. PhDr. Andrej Rajský, PhD.

z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

 

Dátum a miesto konania: 10. februára 2022 o 13:00 hod., aula Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná ul. č. 4
Téma inauguračnej prednášky: Pedagogická praxis v optike filozofických počiatkov. „Veci ľudské“ versus externé záujmy
Študijný odbor: pedagogika

 

Inauguračná komisia:

predsedníčka komisie:

prof. PhDr. Ing. Blanka Kudláčová, PhD., Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

členovia:

prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. PhDr. Ilona Semrádová, CSc., Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové

prof. PhDr. Emil Višňovský, CSc., Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

oponenti:

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., Pedagogická fakulta, Karlova Univerzita v Prahe

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD., Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Prítomnosť členov komisie a oponentov je nevyhnutná.

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD., v. r. 
dekanka PdF TU v Trnave 
predsedníčka VR PdF TU v Trnave