Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 5. 2021, minulý mesiac, aktualizované: 15. 6. 2021, predvčerom

obrázok

  
Trnavská univerzita 
Pedagogická fakulta

obrázok

 

Pozvánka

 

na verejné zasadnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave, na ktorom prednesie habilitačnú prednášku

(odkaz na online stretnutie v MS Teams) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

PaedDr. Rastislav Metruk, Ph.D.

z Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline

 

Dátum a miesto konania: 17. júna 2021 o 14:00 hod. 
aula Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná ul. č. 4, Trnava
Téma habilitačnej prednášky: Potreby a perspektívy moderných nenatívnych učiteľov angličtiny ako cudzieho jazyka
Študijný odbor: odborová didaktika: teória jazykového a literárneho vzdelávania
Názov habilitačnej práce: Beyond “Listen and Repeat” Investigating English Pronunciation at the Upper Secondary School Level in Slovakia
     

Habilitačná komisia:

predsedníčka: prof. PaedDr. Eva Vitézová, PhD.
 
členky: prof. Zuzana Straková, PhD.
  prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.

Oponentky:

  doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.
  prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
  prof. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
 

  
Prítomnosť členov komisie a oponentov je nevyhnutná. 
 

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka PdF TU v Trnave 
predsedníčka VR PdF TU v Trnave