Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 13. 5. 2021, minulý mesiac, aktualizované: 15. 6. 2021, predvčerom

obrázok

  
Trnavská univerzita 
Pedagogická fakulta

obrázok

 

Pozvánka

 

na verejné zasadnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty TU v Trnave, na ktorom prednesie habilitačnú prednášku

(odkaz na online stretnutie v MS Teams) otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

 

Mgr. Dana Masaryková, PhD.

z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

 

Dátum a miesto konania: 17. júna 2021 o 11:00 hod. 
aula Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná ul. č. 4, Trnava
Téma habilitačnej prednášky: Kľúčové aspekty rozvoja pohybovej gramotnosti detí na školách
Študijný odbor: pedagogika
Názov habilitačnej práce: Pohybové kompetencie v predprimárnom a primárnom vzdelávaní
     

Habilitačná komisia:

predseda: prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc.
 
členovia: doc. PaedDr. Ingrid Ružbarská, PhD.
  prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.

Oponenti:

  prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.
  doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.
  prof. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD.
 

  
Prítomnosť členov komisie a oponentov je nevyhnutná. 
 

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka PdF TU v Trnave 
predsedníčka VR PdF TU v Trnave