Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 30. 7. 2020, predminulý mesiac

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Pozvánka na habilitačnú prednášku PaedDr. Kataríny Kotuľákovej, PhD.

Predsedníčka vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Vás pozýva na verejnú habilitačnú prednášku PaedDr. Kataríny Kotuľákovej, PhD., pracovníčky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v študijnom odbore 1.1.10 odborová didaktika, na tému IBSE v príprave budúceho učiteľa chémie a obhajobu jej habilitačnej práce Učiteľ v kontexte požiadaviek rozvoja prírodovednej gramotnosti, ktorá sa uskutoční dňa 3. septembra 2020 o 13:00 hod. sa v miestnosti 2P1 Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná č. 4, Trnava.