Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 30. 7. 2020, tento rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Pozvánka na habilitačnú prednášku PaedDr. Andreja Závodného, PhD.

Predsedníčka vedeckej rady Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Vás pozýva na verejnú habilitačnú prednášku PaedDr. Andreja Závodného, PhD., pracovníka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v študijnom odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra, na tému Inkulturácia a ideologizácia na pozadí vlastných mien a obhajobu jeho habilitačnej práce Vybrané aspekty diachrónnej a synchrónnej slovenskej onymie, ktorá sa uskutoční dňa 3. septembra 2020 o 9:30 hod. sa v aule Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Priemyselná č. 4, Trnava.