Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 25. 3. 2020, tento rok

  
Please, scroll down for English.

 
  

Vážení členovia akademickej obce, milé publikum!

Vitajte na V. Medzinárodnej interdisciplinárnej konferencii!

Videopozdrav otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Kliknite na tento odkaz otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) a zvoľte možnosť: 
„I would like to get to know the uploaded presentations. / Szeretném megismerni a feltöltött prezentációkat.“

Nech sa pre nás táto skúsenosť stane skutočne užitočnou!

  S pozdravom 
Ferenc Mező (Ph.D.) 
Predseda programového výboru

 

Poznámka: Príspevky sú akceptované v maďarskom aj anglickom jazyku.

 
  


 
  

Respected Lecturers, Audience!

Welcome to V. International Interdisciplinary Conference!

Video Greetings otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

Please, click this link otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz) and select the option: 
“I would like to get to know the uploaded presentations. / Szeretném megismerni a feltöltött prezentációkat.”

Let it be a really useful conference experience for us!

  Sincerely, 
Ferenc Mező (Ph.D.) 
Head of the Conference Committee

 

Note: Contributions are accepted in both Hungarian and English.