Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Dátum: 9. 3. 2020, tento rok

 
Upozornenie: Platnosť tohto článku sa skončila!

Tento článok je v súčasnosti archivovaný na našich stránkach, ale jeho obsah nie je záväzný a môže obsahovať zastarané, mylné alebo neplatné informácie…
 
 

Oznam pre zamestnancov v súvislosti s prerušením výučby

  
Aktuálne informácie sú dostupné prostredníctvom článku 
Trnavská univerzita prerušila výučbu až do 28. 3.
 
 

Milé kolegyne, kolegovia,

v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu COVID-19 vydal rektor Trnavskej univerzity v Trnave príkaz:

na základe ktorého je od zajtra 10. 3. 2020 do 24. 3. 2020 (vrátane) na dva týždne prerušená prezenčná výučba na našej fakulte, ako aj celej univerzite. Rovnako je zrušené organizovanie hromadných podujatí na akademickej pôde Trnavskej univerzity v Trnave a zasadnutia samosprávnych a ďalších orgánov TU a jej súčastí.

V tomto období Vám v súlade s § 142 ods. 3 Zákonníka práce udeľujem pracovné voľno s náhradou mzdy. Verím, že aj v čase prerušenia prezenčnej formy vyučovania sa nám podarí zabezpečiť výučbu a všetky činnosti spojené s jej poskytovaním tak, aby čo najmenej utrpela jej kvalita. Prosím Vás preto, aby ste sa v čo najvyššej miere venovali svojim pracovným povinnostiam dištančnou formou. Zvoľte, čo najvhodnejšiu alternatívu vyučovania, buď prostredníctvom elektronického vzdelávania (Moodlu) alebo rozoslaním študijných materiálov, resp. prezentácií, s umožnením k mailových konzultácií. O spôsobe náhrady prezenčnej výučby bezodkladne informujte študentov a vedúcich Vašich katedier.

Zároveň prosím vedúcich pracovísk, aby navrhnuté riešenia a ich realizáciu kontrolovali a zabezpečili maximálne efektívnu a akceptovateľnú alternatívu výučby.

Všetkých pracovníkov žiadam, aby boli v uvedenom období, v pracovnom čase, k dispozícii pre mailovú komunikáciu prostredníctvom WebMailu. Zároveň žiadam všetkých zamestnancov, aby sa v uvedenom období na fakulte nezdržiavali.

Prosím, sledujte fakultnú i univerzitnú stránku, ktorá bude v týchto súvislostiach prinášať aktuálne informácie.

Verím, milé kolegyne a kolegovia, že týmito opatreniami minimalizujeme negatívne aspekty výskytu tohto ochorenia na území Slovenska. Ďakujem za pochopenie.

  doc. Ing. Viera Peterková, PhD. 
dekanka Pedagogickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave