Skočiť na hlavný obsah
20. 10. 2022

Žiaci so špecifickými výchovno­‑vzdelávacími potrebami a materinský jazyk

Katedra slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Vás v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku pozýva 14. 11. 2022 o 10:20 hod. (miestnosť 5P1)

na prednášku

Mgr. Marcela Kubinského,

špeciálneho pedagóga a riaditeľa Súkromného centra špeciálno­‑pedagogického, psychologického poradenstva a prevencie Vysoké Tatry a Trnava,

na tému

Žiaci so špecifickými výchovno­‑vzdelávacími potrebami a materinský jazyk.

Slovak