Skočiť na hlavný obsah
Vladimír Frišták
30. 11. 2022

Ocenenia získané našimi študentkami chémie

Oceňovanie študentských prác na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity známe ako Cena Josefa Vavrouška sa tento rok neobišlo bez účasti aj našich študentov. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti, doktorandi a mladí absolventi českých a slovenských vysokých škôl v troch kategóriách (bakalárske práce, magisterské práce a dizertačné práce).

Námety súťažných prác môžu špecifikovať vo viacerých tematických okruhoch, ako napr. ekológia človeka, udržateľný rozvoj, ekonomika prírodných zdrojov, sociálna etika a pod. Sme veľmi hrdí, že v sekcii bakalárskych prác získala práca našej študentky Bc. Lucie Polťákovej s názvom Biouhlie ako nástroj pre zmiernenie dopadov klimatických zmien čestné uznanie vedeckého výboru súťaže.

image-20221130105401-1

Dňa 23. 11. 2022 rovnako naše študentky Bc. Lucia Polťáková a Bc. Lenka Vavrincová úspešne reprezentovali Trnavskú univerzitu a našu fakultu na 24. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, ktorú každoročne organizuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Študentky sa úspešne umiestnili v súťaži o najlepšiu študentskú vedeckú prácu v sekcii Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika, v ktorej obsadili 4. a 5. miesto.

image-20221130105401-2image-20221130105401-3

Študentkám srdečne gratulujeme!