Skočiť na hlavný obsah
Andrej Rajský
17. 05. 2024

Kongres etikárov : 30 rokov etickej výchovy na Slovensku

Pred 30 rokmi sa začala na Slovensku vyučovať etická výchova (ETV) a počas troch dekád sa stala stabilnou súčasťou vyučovania na školách. Pedagogická fakulta TU v Trnave stála pri počiatkoch prípravy učiteľov ETV a nepretržite pokračuje, a to nielen v oblasti pregraduálneho vzdelávania budúcich pedagógov, ale aj v oblasti výskumu, medzinárodného sieťovania, ďalšieho vzdelávania pedagógov a autorského podieľania sa na tvorbe a implementácii nového kurikula ZŠ v SR.

V piatok 24. mája 2024 sa uskutoční Kongres etikárov, na ktorom budeme oslavovať, diskutovať a vzdelávať sa. Prídu desiatky učiteľov a hostí z celého Slovenska. Podujatie otvorí štátny tajomník MŠ SR Róbert Zsembera. Ak chcete vedieť viac, príďte a uvidíte.


Program 01.

Program 02.

Program 03.