Skočiť na hlavný obsah
Ildikó Pšenáková
13. 05. 2024

Uskutočnil sa IX. ročník Medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie

Dňa 3. mája 2024 sa uskutočnil IX. ročník Medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie (IX. International Interdisciplinary Conference), ktorej spoluorganizátorom bola aj Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trmave.

Hlavným organizátorom konferencie bolo K + F Stúdió Kft. (Hungary) a spoluorganizátormi, okrem našej fakulty, boli aj:

 • Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (Hungary) – Program na podporu talentov Debrecínskej Univerzity,
 • Gál Ferenc Egyetem (Hungary) – Gál Ferenc Univerzita,
 • IAL Toscana (Italy),
 • ILEARN – International Learning Research Network (Hungary),
 • Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület (Hungary) – Kocka Kör Kultúrna spoločnosť na podporu talentov,
 • Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága (Hungary) – Debrecínsky územný výbor Maďarskej akadémie vied,
 • Magyar Tudományos Akadémia, Miskolci Akadémiai Bizottság, Pszichológiai Szakbizottság (Hungary) – Maďarská akadémia vied, Akademický výbor v Miškolci, Psychologický výbor,
 • Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar (Hungary) – Hudobná fakulta Bélu Bartóka Univerzity v Miškolci,
 • Fakulta stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Slovensko)
 • Partium Christian University (Rumunsko),
 • a Fakulta učiteľstva maďarského jazyka Univerzity v Novom Sade (Srbsko).

Konferencia prebiehala v dvoch formách, prezenčne v Debrecíne a online prostredníctvom EduMeet. Jednotlivé príspevky boli rozdelené do 14 sekcií, z ktorých plenárna sekcia a dve odborné sekcie prebehli kombinovanie, t. j. prezenčne aj online, dve sekcie boli prezenčné a v deviatich sekciách odzneli príspevky online. Okrem uvedených bola otvorená aj posterová sekcia.

Na konferencii odznelo 172 príspevkov a zúčastnilo sa 207 účastníkov z 26 štátov: Angola, Bangladéš, Kambodža, Čína, Eritrea, Gruzínsko, Maďarsko, India, Indonézia, Irán, Jordánsko, Kazachstan, Keňa, Malajzia, Mongolsko, Mjanmarsko, Nigéria, Pakistan, Filipíny, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Južná Afrika, Tunisko, Uganda a Uzbekistan.

Z našej fakulty sa na organizácii konferencie podieľala a zúčastnila sa jej doc. Ing. Ildikó Pšenáková, PhD. a študenti magisterského štúdia Bc. Pavol Daňo, Bc. Damián Glončák a Bc. Ľuboš Valo. Abstrakt ich príspevku s názvom: „Application for Creating Teaching Material for Flipped Classroom“ je zatiaľ publikovaný v zborníku abstraktov a zverejnený na adrese: https://kockakor.hu/docs/BOOK_Inter9Conf_PandA.pdf. Kompletný článok bude publikovaný neskôr.

Konferencia mala medzi účastníkmi veľmi dobrý ohlas a dúfame, že prispela k rozvoju medzinárodnej spolupráce našej fakulty.