Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

RSS kanál fakulty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

3. 9. 2020, minulý rok, aktualizované: 1. 10. 2020, minulý rok

Na tejto stránke zverejňujeme aktuálne informácie o opatreniach súvisiacich s pandémiou koronavírusu…čítať viac »

22. 10. 2020, minulý rok

Akademický senát Pedago­gickej fakulty Trnavskej uni­verzity…čítať viac »


12. 11. 2020, minulý rok, aktualizované: 20. 1. 2021, tento týždeň

20. 1. 2021, tento týždeň

Milé kolegyne, milí kolegovia, pozývame Vás na webináre zamerané na realizáciu online zážitkových aktivít…čítať viac »

5. 1. 2021, predminulý týždeň

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v priebehu opatrení, ktoré prijala Vláda Slovenskej republiky uznesením…čítať viac »

5. 1. 2021, predminulý týždeň

V súlade s opatreniami, ktoré prijala Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 808 zo dňa 31. 12. 202…čítať viac »

17. 12. 2020, minulý rok

Vážení študenti! Štátne skúšky pre externé magisterské štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva…čítať viac »

2. 12. 2020, minulý rok

Opravné štátne skúšky z predmetu teoretické základy výchovy a vzdelávania on-line forma Prihlášku na…čítať viac »

28. 11. 2020, minulý rok

V rámci cyklu odborných prednášok a diskusií pod názvom Eurotémy na gymnáziu študenti Gymnázia Pierra…čítať viac »

15. 11. 2020, minulý rok

Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu programu Erasmus+ na letný semester akademického…čítať viac »

15. 11. 2020, minulý rok

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti! Výzva na mobility pre študentov na akademický…čítať viac »

12. 11. 2020, minulý rok

Vážení študenti končiacich ročníkov externej formy magisterského štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia…čítať viac »

17. 10. 2020, minulý rok

Študenti pedagogickej fakulty, pod vedením pani doc. PaedDr. Jany Fančovičovej PhD., sa dňa 9. 10. 2…čítať viac »

25. 9. 2020, minulý rok

Milí kolegovia, milí študenti, z dôvodu výskytu viacerých pozitívnych prípadov Vám oznamujem, že prechádzame…čítať viac »

22. 9. 2020, minulý rok

  v akademickom roku 2020/2021   Vážení študenti, aj v tomto akademickom roku máte možnosť bezplatne…čítať viac »

10. 9. 2020, minulý rok

Prehľad štipendií a grantov DAAD do Nemecka na akademický rok 2021/2022 Typ štipendijného programu…čítať viac »

15. 6. 2020, minulý rok

S veľkým zármutkom sme prijali informáciu o tragédii, ktorá sa odohrala v Spojenej škole vo Vrútkach…čítať viac »

4. 11. 2019, predminulý rok, aktualizované: 27. 4. 2020, minulý rok

Od akademického roka 2020/21 si budú môcť študenti študijných programov UPV a PP zvoliť ako výberový…čítať viac »

4. 4. 2020, minulý rok

Keďže v tomto období stúpla miera používania informačných systémov spravovaných univerzitou a systémov…čítať viac »

28. 3. 2020, minulý rok

28. 3. 2020, minulý rok

Milí kolegovia, pri príležitosti dňa učiteľov si dovoľujem úprimne Vám poďakovať za Vašu prácu, iniciatívnosť…čítať viac »

4. 2. 2020, minulý rok

Milí uchádzači, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave rozširuje od akademického roka 20…čítať viac »

9. 12. 2019, predminulý rok

Vo veku 88 rokov zomrel 6. decembra 2019 významný slovenský fyzik, univerzitný profesor a dlhoročný zamestnanec…čítať viac »

2. 9. 2019, predminulý rok

Každú stredu od 9:30 do 10:30 v kancelárii dekanky. Pre zamestnancov aj študentov fakulty.čítať viac »

23. 1. 2019, predminulý rok

  Vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a členovia jej akademického senátu plne…čítať viac »

6. 6. 2018, pred tromi rokmi

… v mene Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a v mene dekana Pedagogickej…čítať viac »

20. 7. 2017, pred štyrmi rokmi

Disciplinárna komisia fakulty dostala v priebehu skúškového obdobia na konci letného semestra 2017 tri…čítať viac »

30. 5. 2017, pred štyrmi rokmi

Aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často…čítať viac »

12. 5. 2017, pred štyrmi rokmi

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program…čítať viac »

10. 11. 2016, pred piatimi rokmi

Dekan fakulty poskytol rozsiahly rozhovor časopisu Rodina a škola.čítať viac »