Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

RSS kanál fakulty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

3. 9. 2020, minulý rok, aktualizované: 20. 4. 2021, tento rok

Na tejto stránke zverejňujeme aktuálne informácie o opatreniach súvisiacich s pandémiou koronavírusu…čítať viac »

12. 11. 2021, tento mesiac

Milí kolegovia, milí študenti, obraciam sa na Vás s prosbou o podporu Petície za zachovanie akademickej…čítať viac »

12. 11. 2021, tento mesiac

v súvislosti s pripravovaným protestným pochodom „Zodpovedný protest za slobodné univerzity,“ ktorého…čítať viac »


19. 1. 2021, tento rok

Dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o grant…čítať viac »

13. 11. 2021, tento mesiac

Uvedomili ste si niekedy, čoho všetkého sa dotknete, než si umyjete ruky? Kam až sa dostane aerosól,…čítať viac »

12. 11. 2021, tento mesiac

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti! Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje…čítať viac »

12. 11. 2021, tento mesiac, Trnava

Pre akademický rok 2021/2022 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

12. 11. 2021, tento mesiac, Trnava

Mobilita pracovníka sa uskutočňuje na základe vopred dohodnutého programu výučby alebo školenia. Pracovníci…čítať viac »

11. 11. 2021, tento mesiac

Vážení študenti/študentky, v týždni od 10. januára do 14. januára 2022 sa budú konať prezenčne štátne…čítať viac »

10. 11. 2021, tento mesiac

Termín Úloha Zásady volieb do ŠRVŠ Vykoná: 10. 11. 2021 Vymenovanie predsedu a členov…čítať viac »

10. 11. 2021, tento mesiac

Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave   Na základe § 107 ods. 4 zákona č. 131/2…čítať viac »

10. 11. 2021, tento mesiac

  V sobotu 23. 10. 2021 sa v Bratislave konali Majstrovstvá Slovenska vo wushu. Naši študenti, členovia…čítať viac »

9. 11. 2021, tento mesiac

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF Trnavskej univerzity Vás srdečne pozýva na cyklus akademických…čítať viac »

27. 10. 2021, minulý mesiac

Akademický senát (AS PdF TU) a vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (PdF TU) odmietajú…čítať viac »

25. 10. 2021, minulý mesiac

Mesto Trnava, občianske združenie Lifestarter a desiatka ďalších partnerov prepojili aktérov v oblasti…čítať viac »

22. 10. 2021, minulý mesiac

Vážení študenti/študentky externého štúdia, podľa harmonogramu sú pre Vás do konca zimného semestra pripravené…čítať viac »

22. 10. 2021, minulý mesiac

Pri príležitosti Svetového dňa zvierat, ktorý si každoročne pripomíname 4. októbra, sa študenti katedry…čítať viac »

14. 10. 2021, minulý mesiac

SAIA, n. o. Vás pozýva na webinár Rusko: štipendiá na štúdium a výskum 20. októbra 2021 (streda) o 1…čítať viac »

8. 10. 2021, minulý mesiac

Pre akademický rok 2021/2022 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

6. 10. 2021, minulý mesiac

  Na voľbách do AS PdF TU sa zúčastnilo 83 oprávnených voličov. Platných bolo 83 hlasovacích lístkov…čítať viac »

6. 10. 2021, minulý mesiac

  Zamestnanecká časť AS TU: Na voľbách do zamestnaneckej časti AS TU sa zúčastnilo 43 oprávnených voličov…čítať viac »

5. 10. 2021, minulý mesiac

Prednáška pracovníčky oddelenia Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave…čítať viac »

5. 10. 2021, minulý mesiac

English Aj Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave spolupracuje s akademickými inštitúciami…čítať viac »

5. 10. 2021, minulý mesiac

V dňoch 30. 9. 2021 a 1. 10. 2021 sa v priestoroch Katedry chémie Pedagogickej fakulty TU v Trnave uskutočnilo…čítať viac »

29. 9. 2021, predminulý mesiac

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia v AR 2020/2021 si môžu prevziať diplomy na študijnom oddelení…čítať viac »

27. 9. 2021, predminulý mesiac

Na základe platných návrhových lístkov volebná komisia vydáva zoznam kandidátov…čítať viac »

27. 9. 2021, predminulý mesiac

Na základe platných návrhových lístkov volebná komisia vydáva zoznam kandidátov…čítať viac »

24. 9. 2021, predminulý mesiac

Vážené dámy, Vážení páni, milí priatelia ruského jazyka,   dovoľujeme si Vás informovať, že na základe…čítať viac »

24. 9. 2021, predminulý mesiac

11. októbra 2021 (pondelok) o 14:00 hod.čítať viac »

24. 9. 2021, predminulý mesiac

28. októbra 2021 (štvrtok) o 15:00 hod.čítať viac »

24. 9. 2021, predminulý mesiac

Prehľad štipendií a grantov DAAD do Nemecka na rok 2022, resp. na akademický rok 2022/2023 Typ…čítať viac »

17. 9. 2021, predminulý mesiac

Harmonogram doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej…čítať viac »

17. 9. 2021, predminulý mesiac

Harmonogram volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave…čítať viac »

17. 9. 2021, predminulý mesiac

V zmysle Zásad volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave…čítať viac »

16. 9. 2021, predminulý mesiac

Milí ko­le­go­via, milí štu­den­ti, v zmy­sle prí­sluš­ných opa­tre­ní de­fi­no­va­ných…čítať viac »

12. 9. 2021, predminulý mesiac

Milí študenti, oznamujeme Vám, že rozvrh denného štúdia zimného semestra je zverejnený na stránke Rozvrhy…čítať viac »

10. 9. 2021, predminulý mesiac

k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov  Trnavskej univerzity v Trnave počas trvania pandémie…čítať viac »

10. 9. 2021, predminulý mesiac

Milí absolventi, dovoľujem si Vám oznámiť, že diplomy o absolvovaní štúdia Vám odovzdáme 28. 9. 2021…čítať viac »

3. 9. 2021, predminulý mesiac

    Akademický senát    Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave   Vyhlásenie doplňujúcich…čítať viac »

3. 9. 2021, predminulý mesiac

Podľa § 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení…čítať viac »

2. 9. 2021, predminulý mesiac

  Milí kolegovia, milí študenti,   dnes sa oficiálne začal akademický rok 2021/22. Dovoľte mi, aby som…čítať viac »

1. 9. 2021, predminulý mesiac

Milí študenti, vážení kolegovia, vyhodnotenie predmetovej ankety za letný semester 2020/2021 je zverejnené…čítať viac »

25. 8. 2021, tento rok

  Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti! Výzva na mobility pre študentov pre…čítať viac »

25. 8. 2021, tento rok

Dovoľujeme si Vás informovať o novom trojmesačnom bezplatnom programe pre mladých ľudí vo veku 17 – …čítať viac »

23. 8. 2021, tento rok

Preukazy a ISIC známky pre externé štúdium zašleme poštou spolu s rozhodnutím o platbe školného do 2…čítať viac »

23. 8. 2021, tento rok

Bakalárske štúdium Magisterské štúdium Bakalárske štúdium – denná forma – prízemie PdF – šatňa…čítať viac »

17. 8. 2021, tento rok

Pozývame Vás na obhajobu dizertačnej práce v doktorandskom študijnom programe…čítať viac »

6. 8. 2021, tento rok

Na univerzitnej stránke je uverejnený oznam: Výber ubytovacieho zariadenia – 1. ročníky + informácie…čítať viac »

5. 8. 2021, tento rok

Dňa 3. 8. 2021 navštívili našu univerzitu po 20. rokoch absolventi Pedagogickej fakulty. Absolventi sa…čítať viac »

3. 8. 2021, tento rok

Milí študenti, rozvrh hodín externého štúdia bol zverejnený v sekcii rozvrhov. čítať viac »

21. 7. 2021, tento rok

Kariérový poradca na fakulte je poradným orgánom dekana fakulty a rieši otázky dotýkajúce sa kariérového…čítať viac »

12. 7. 2021, tento rok

Rozhovor s jazykovedcom a členom slovenskej kalendárovej komisie Andrejom Závodným nielen o krstných…čítať viac »

8. 7. 2021, tento rok

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia v AR 2020/2021, ktorí sa nezúčastnili promócií si môžu…čítať viac »

7. 7. 2021, tento rok

Uchádzači, ktorí poslali doklady k zápisu sa môžu prihlásiť do univerzitných informačných systémov (ďalej…čítať viac »

2. 7. 2021, tento rok

Dear colleagues, we cordially invite you to the XXXIV DIDMATTECH 2021 conference.čítať viac »

29. 6. 2021, tento rok

Pedagogické fakulty slovenských univerzít vyjadrujú podporu plánovaným zmenám a reformným procesom, ktoré…čítať viac »

15. 6. 2021, tento rok

Sála Marianum, Arcibiskupský úrad Trnava, Hollého ul. dátum nácvik promócie štúdium forma…čítať viac »

15. 6. 2021, tento rok

Michal Škoda – Prostory nevyslovitelnosti   a Peter Demek – Status / Stretch.     Vernisáž výstav v…čítať viac »

3. 6. 2021, tento rok

Pozývame Vás na obhajobu dizertačnej práce v doktorandskom študijnom programe…čítať viac »

2. 6. 2021, tento rok

Cena astronóma a prvého rektora obnovenej Trnavskej univerzity profesora Antona Hajduka putuje aj v tomto…čítať viac »

1. 6. 2021, tento rok

Zuzana Branišová je výtvarníčka a tiež odborná asistentka na Katedre pedagogiky výtvarného umenia na…čítať viac »

1. 6. 2021, tento rok, Trnava

Unikátny štipendijný program Nádvorie Kampus, ktorý dáva mladým ľuďom možnosť získať od školy viac ako…čítať viac »

25. 5. 2021, tento rok

Vyššie ročníky si žiadosti podávajú do 6. 6. 2021. odporúčam preštudovať Vyhláška rektora Trnavskej…čítať viac »

25. 5. 2021, tento rok

Slovak English Vážená študentka, vážený študent, dovoľujem si preposlať Vám informáciu od Slovenskej…čítať viac »

24. 5. 2021, tento rok

Budúcnosť prichádza už dnes. Talk show o vede s Gregorom Marešom.     Vtáky poľnohospodárskej krajiny…čítať viac »

20. 5. 2021, tento rok

Deň ukončenia poslednej štátnej skúšky je posledný deň štúdia. Potvrdenie o absolvovaní štúdia Vám pošleme…čítať viac »

Zoznam skratiek AR – akademický rok Bc. – 1. stupeň (štúdia) BP – bakalárska…čítať viac »

1. 5. 2021, tento rok

Pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity sme v tomto akademickom roku priniesli možnosť…čítať viac »

28. 4. 2021, tento rok

Študenti si vyberajú povinné, povinne voliteľné a výberové predmety, aj opakované predmety zimného semestra…čítať viac »

26. 4. 2021, tento rok, aktualizované: 30. 4. 2021, tento rok

(presný dátum Vašej skúšky nájdete v MAISe v máji 2021) dátum 14. 5.       M Mgr…čítať viac »

29. 3. 2021, tento rok

V utorok, 23. 3. 2021 bol náš pracovník, Mgr. Ladislav Pekárik, Ph.D., hosťom relácie Kontakty v Rádiu…čítať viac »

19. 3. 2021, tento rok

obrázok

8. 3. 2021, tento rok

Vyhlásenie akademickej iniciatívy na podporu výchovy k dobrým vzťahom a hodnotám   My, podpísaní pedagógovia…čítať viac »

8. 3. 2021, tento rok

Rovnako ako počas minulých sezón, sa opäť otvára možnosť registrácie na e‑športovom podujatí konanom…čítať viac »

28. 2. 2021, tento rok

  Pre študentov Trnavskej univerzity v Trnave sú dôležité hodnoty a zásady, na ktorých stojí každá slobodná…čítať viac »

26. 2. 2021, tento rok, aktualizované: 28. 2. 2021, tento rok

  Akademický senát Trnavskej univerzity v Trnave (AS TU) ako reprezentant akademickej obce a samosprávy…čítať viac »

23. 2. 2021, tento rok

Klub dekanov fakúlt vyso­kých škôl SR nesú­hlasí so snahou politic­kej moci, v tomto prípade repre­zento­vanou…čítať viac »

16. 2. 2021, tento rok

Príhovor dekanky pedagogickej fakulty k Olympiáde ľudských práv.   Vo štvrtok 11. februára 2021 sa pod…čítať viac »

11. 2. 2021, tento rok

Apply to become a member of the students’ scientific group…čítať viac »

1. 2. 2021, tento rok

Keďže v ostatnom čase niektoré ministerstvá vyvíjajú na vysoké školy v SR neakceptovateľný a chaotický…čítať viac »

28. 11. 2020, minulý rok

V rámci cyklu odborných prednášok a diskusií pod názvom Eurotémy na gymnáziu študenti Gymnázia Pierra…čítať viac »

15. 11. 2020, minulý rok

Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu programu Erasmus+ na letný semester akademického…čítať viac »

15. 11. 2020, minulý rok

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti! Výzva na mobility pre študentov na akademický…čítať viac »

22. 10. 2020, minulý rok

Akademický senát Pedago­gickej fakulty Trnavskej uni­verzity…čítať viac »

17. 10. 2020, minulý rok

Študenti pedagogickej fakulty, pod vedením pani doc. PaedDr. Jany Fančovičovej PhD., sa dňa 9. 10. 2…čítať viac »

10. 9. 2020, minulý rok

Prehľad štipendií a grantov DAAD do Nemecka na akademický rok 2021/2022 Typ štipendijného programu…čítať viac »

15. 6. 2020, minulý rok

S veľkým zármutkom sme prijali informáciu o tragédii, ktorá sa odohrala v Spojenej škole vo Vrútkach…čítať viac »

4. 11. 2019, predminulý rok, aktualizované: 27. 4. 2020, minulý rok

Od akademického roka 2020/21 si budú môcť študenti študijných programov UPV a PP zvoliť ako výberový…čítať viac »

4. 4. 2020, minulý rok

Keďže v tomto období stúpla miera používania informačných systémov spravovaných univerzitou a systémov…čítať viac »

28. 3. 2020, minulý rok

28. 3. 2020, minulý rok

Milí kolegovia, pri príležitosti dňa učiteľov si dovoľujem úprimne Vám poďakovať za Vašu prácu, iniciatívnosť…čítať viac »

4. 2. 2020, minulý rok

Milí uchádzači, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave rozširuje od akademického roka 20…čítať viac »

9. 12. 2019, predminulý rok

Vo veku 88 rokov zomrel 6. decembra 2019 významný slovenský fyzik, univerzitný profesor a dlhoročný zamestnanec…čítať viac »

2. 9. 2019, predminulý rok

Každú stredu od 9:30 do 10:30 v kancelárii dekanky. Pre zamestnancov aj študentov fakulty.čítať viac »

23. 1. 2019, predminulý rok

  Vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a členovia jej akademického senátu plne…čítať viac »

6. 6. 2018, pred tromi rokmi

… v mene Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a v mene dekana Pedagogickej…čítať viac »

20. 7. 2017, pred štyrmi rokmi

Disciplinárna komisia fakulty dostala v priebehu skúškového obdobia na konci letného semestra 2017 tri…čítať viac »

30. 5. 2017, pred štyrmi rokmi

Aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často…čítať viac »

12. 5. 2017, pred štyrmi rokmi

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program…čítať viac »

10. 11. 2016, pred piatimi rokmi

Dekan fakulty poskytol rozsiahly rozhovor časopisu Rodina a škola.čítať viac »