Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Aktuality

RSS kanál fakulty otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)

3. 9. 2020, predminulý mesiac, aktualizované: 1. 10. 2020, minulý mesiac

Na tejto stránke zverejňujeme aktuálne informácie o opatreniach súvisiacich s pandémiou koronavírusu…čítať viac »

22. 10. 2020, minulý mesiac

Akademický senát Pedago­gickej fakulty Trnavskej uni­verzity…čítať viac »


25. 11. 2020, tento týždeň

Počas prednášky si budete môcť prakticky vyskúšať prístup do databáz vedeckých a študijných zdrojov.čítať viac »

25. 11. 2020, tento týždeň

Študentská rada Trnavskej univerzity a Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave Vás srdečne…čítať viac »

15. 11. 2020, predminulý týždeň

Výzva na predkladanie žiadostí na učiteľskú mobilitu programu Erasmus+ na letný semester akademického…čítať viac »

15. 11. 2020, predminulý týždeň

Absolvuj stáž v zahraničí a získaj nenahraditeľné skúsenosti! Výzva na mobility pre študentov na akademický…čítať viac »

12. 11. 2020, predminulý týždeň

12. 11. 2020, predminulý týždeň

Vážení študenti končiacich ročníkov externej formy magisterského štúdia so štandardnou dĺžkou štúdia…čítať viac »

17. 10. 2020, minulý mesiac

Študenti pedagogickej fakulty, pod vedením pani doc. PaedDr. Jany Fančovičovej PhD., sa dňa 9. 10. 2…čítať viac »

3. 10. 2020, minulý mesiac

    Akademický senát    Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave   Zrušenie doplňujúcich volieb…čítať viac »

30. 9. 2020, predminulý mesiac

Aj tento rok pokračujeme v tradícii organizovania Európskeho dňa jazykov, ktorého tento ročník sa bude…čítať viac »

30. 9. 2020, predminulý mesiac

Naša absolventka a v súčasnosti aj cvičná učiteľka našich študentov sa stala finalistkou TOP 10 Učiteľa…čítať viac »

30. 9. 2020, predminulý mesiac

S potešením oznamujem kolegom, študentom a priateľom našej fakulty, že výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú…čítať viac »

25. 9. 2020, predminulý mesiac, aktualizované: 29. 9. 2020, predminulý mesiac

Volebná komisia ustanovená z dôvodu konania doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu…čítať viac »

25. 9. 2020, predminulý mesiac, aktualizované: 29. 9. 2020, predminulý mesiac

  Návrhové kolo kandidátov do volieb sa uskutoční v dňoch 30. 9. 2020 – 5. 10. 2020 od 12:00 h do 14…čítať viac »

29. 9. 2020, predminulý mesiac

Absolventi magisterského štúdia v AR 2019/2020 si môžu prevziať diplomy dňa 6. 10. 2020 na študijnom…čítať viac »

25. 9. 2020, predminulý mesiac

Milí kolegovia, milí študenti, z dôvodu výskytu viacerých pozitívnych prípadov Vám oznamujem, že prechádzame…čítať viac »

22. 9. 2020, predminulý mesiac

  v akademickom roku 2020/2021   Vážení študenti, aj v tomto akademickom roku máte možnosť bezplatne…čítať viac »

21. 9. 2020, predminulý mesiac

Milí kolegovia, milí študenti,   dnes sme na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave zahájili…čítať viac »

18. 9. 2020, predminulý mesiac

Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave Vyhlásenie doplňujúcich volieb…čítať viac »

10. 9. 2020, predminulý mesiac

Prehľad štipendií a grantov DAAD do Nemecka na akademický rok 2021/2022 Typ štipendijného programu…čítať viac »

26. 6. 2020, tento rok

Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s obmedzeniami súvisiacimi so šírením vírusu COVID-19 sa Česko…čítať viac »

28. 3. 2020, tento rok, aktualizované: 23. 6. 2020, tento rok

  Výučba predmetov prebieha dištančne, online formou, rôznymi portálmi, softvérmi, metódami, spojenými…čítať viac »

15. 6. 2020, tento rok

S veľkým zármutkom sme prijali informáciu o tragédii, ktorá sa odohrala v Spojenej škole vo Vrútkach…čítať viac »

19. 5. 2020, tento rok

Vyššie ročníky si žiadosti podávajú do 31. 5. 2020.  Pozor, zmena! Žiadosť o ubytovanie sa podáva prostredníctvom…čítať viac »

4. 11. 2019, minulý rok, aktualizované: 27. 4. 2020, tento rok

Od akademického roka 2020/21 si budú môcť študenti študijných programov UPV a PP zvoliť ako výberový…čítať viac »

25. 4. 2020, tento rok

Koronavírus dosť radikálne ovplyvnil život celej spoločnosti a vzdelávanie sa presunulo zo škôl do domácností…čítať viac »

16. 4. 2020, tento rok

Vážení absolventi, milí doktorandi, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne…čítať viac »

16. 4. 2020, tento rok

PhD fellowship in Education and Education sciences / Theory of Language and Literary Education / Literacy…čítať viac »

9. 4. 2020, tento rok

Študenti Pedagogickej fakulty nezaháľajú pri realizácii praxí ani v čase uzatvorenia škôl a školských…čítať viac »

6. 4. 2020, tento rok

V kontexte súčasne celosvetovej situácie nás na Pedagogickej fakulte na katedre matematiky a informatiky…čítať viac »

4. 4. 2020, tento rok

Keďže v tomto období stúpla miera používania informačných systémov spravovaných univerzitou a systémov…čítať viac »

28. 3. 2020, tento rok

28. 3. 2020, tento rok

Milí kolegovia, pri príležitosti dňa učiteľov si dovoľujem úprimne Vám poďakovať za Vašu prácu, iniciatívnosť…čítať viac »

26. 3. 2020, tento rok

Jednou z nových relácií vo vysielaní RTVS – Rádia Regina je seriál Zelená krása. Tvorcovia sa v ňom venujú…čítať viac »

25. 3. 2020, tento rok

  Please, scroll down for English.     Vážení členovia akademickej obce, milé publikum! Vitajte na V…čítať viac »

16. 3. 2020, tento rok, aktualizované: 21. 4. 2020, tento rok

(presný dátum vašej skúšky nájdete v MAISe v máji 2020)   Dátum Miestnosť 1P1 1S1 1S…čítať viac »

13. 3. 2020, tento rok

Milí kolegovia a študenti,   v súlade s usmernením ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR  prerušuje…čítať viac »

26. 2. 2020, tento rok

Dňa 19. 2. 2020 sa na Pedagogickej Fakulte TU v Trnave uskutočnilo stretnutie dekanky Filologickej…čítať viac »

9. 2. 2020, tento rok, aktualizované: 10. 2. 2020, tento rok

Na 10. ročníku doktorand­skej konferencie PdF TU sa v piatok 7. 2. 2020 zišla dvadsiatka doktorandov…čítať viac »

4. 2. 2020, tento rok

Milí uchádzači, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave rozširuje od akademického roka 20…čítať viac »

7. 2. 2020, tento rok

    Náš kolega Mgr. Ladislav Pekárik, PhD., odborný asistent z Katedry biológie bol 3. 2. 2020 hosťom…čítať viac »

24. 1. 2020, tento rok

Mesto Hlohovec opäť ponúka stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť…čítať viac »

23. 1. 2020, tento rok

9. 12. 2019, minulý rok

Vo veku 88 rokov zomrel 6. decembra 2019 významný slovenský fyzik, univerzitný profesor a dlhoročný zamestnanec…čítať viac »

18. 11. 2019, minulý rok

Dňa 14. novembra 2019 sa v rámci vedeckého seminára venovaného prof. Giuseppe Marimu na Universita Cattolica…čítať viac »

8. 11. 2019, minulý rok

  Dňa 6. 11. 2019 študenti katedry chémie Bc. Vladimír Turčan a Bc. Eva Klára Krajčíková úspešne reprezentovali…čítať viac »

7. 11. 2019, minulý rok

Dňa 6. novembra 2019 sa na Katedre chémie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v rámci Týždňa vedy…čítať viac »

4. 11. 2019, minulý rok, aktualizované: 7. 11. 2019, minulý rok

Por. číslo Organizátor podujatia Názov podujatia Typ podujatia Dátum a miesto konania …čítať viac »

22. 10. 2019, minulý rok

Významná monografia Education and “Pädagogik” – Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern…čítať viac »

21. 9. 2019, minulý rok

Študuješ na pedagogickej fakulte? Či ťa to len ťahá učiteľským smerom? Tak naštartuj svoju pedagogickú…čítať viac »

16. 9. 2019, minulý rok

V nadväznosti na už prezentované výskumné výsledky z konca uplynulého roka bol začiatkom leta v prestížnom…čítať viac »

2. 9. 2019, minulý rok

Každú stredu od 9:30 do 10:30 v kancelárii dekanky. Pre zamestnancov aj študentov fakulty.čítať viac »

12. 8. 2019, minulý rok

Milí študenti, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania v týchto dňoch spúšťa už 3. etapu výskumu…čítať viac »

11. 7. 2019, minulý rok, Trnava

Pre akademický rok 2019/2020 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

31. 5. 2019, minulý rok

Dovoľujeme si upozorniť uchádzačov o doktorandské štúdium, že sa blíži konečný termín podania prihlášok…čítať viac »

29. 5. 2019, minulý rok

  Akademický senát Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyjadruje nesúhlas s novelou zákona…čítať viac »

29. 5. 2019, minulý rok

o priebehu a výsledku volieb kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzityčítať viac »

6. 5. 2019, minulý rok

Vyššie ročníky si žiadosti podávajú do 15. 5. 2019. Pozor, zmena! Žiadosť o ubytovanie sa podáva prostredníctvom…čítať viac »

29. 4. 2019, minulý rok

Vo vydaní týždenníka Život č. 12/2019 sa v reportáži o meste Leopoldov reportér rozprával s naším pracovníkom…čítať viac »

29. 3. 2019, minulý rok, aktualizované: 19. 2. 2020, tento rok

Študijný program: anglický jazyk a literatúra Študijný odbor: učiteľstvo akademických…čítať viac »

25. 3. 2019, minulý rok

Výskum vesmíru, budúcnosť spoločnosti, svet bez peňazí, umelá inteligencia boli hlavnými témami na 4…čítať viac »

20. 3. 2019, minulý rok

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli…čítať viac »

25. 2. 2019, minulý rok

Vážení študenti, v súlade s vyhláškou rektora TU č. 3/2004  sa prolongačná známka na aktualizáciu preukazu…čítať viac »

17. 2. 2019, minulý rok

Pri príležitosti 50. výročia samostatného slovenského väzenstva prijal 14. februára 2019 doc. PhDr. Juraja…čítať viac »

14. 2. 2019, minulý rok

Oslovili nás z medzinárodnej náborovej spoločnosti Training Experience (TX) so sídlom vo Valencii v Španielsku…čítať viac »

11. 2. 2019, minulý rok

Pre akademický rok 2018/2019 a 2019/2020 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie…čítať viac »

11. 2. 2019, minulý rok

Pedagogická fakulta TU v Trnave informuje študentov o možnosti absolvovať v rámci programu Erasmus+ stáž…čítať viac »

1. 2. 2019, minulý rok

Katedra anglického jazyka a literatúry PdF TU otvára v akademickom roku 2019/2020 kurz kontinuálneho…čítať viac »

23. 1. 2019, minulý rok

  Vedenie Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a členovia jej akademického senátu plne…čítať viac »

11. 1. 2019, minulý rok

Pre akademický rok 2018/2019 bol na zasadnutí pracovnej skupiny prodekanov pre zahraničie schválený grant…čítať viac »

10. 1. 2019, minulý rok

V závere minulého roka bol v časopise The Journal of Organic Chemistry (IF 4,805) uverejnený článok slovenského…čítať viac »

6. 6. 2018, predminulý rok

… v mene Akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a v mene dekana Pedagogickej…čítať viac »

20. 7. 2017, pred tromi rokmi

Disciplinárna komisia fakulty dostala v priebehu skúškového obdobia na konci letného semestra 2017 tri…čítať viac »

30. 5. 2017, pred tromi rokmi

Aktuálne témy, o ktorých sa momentálne diskutuje na rôznych úrovniach, hoci v praxi ich riešenie často…čítať viac »

12. 5. 2017, pred tromi rokmi

Aktuálne témy z oblasti školstva na Slovensku. Trendy vo vzdelávaní zo zahraničia. Bohatý odborný program…čítať viac »

10. 11. 2016, pred štyrmi rokmi

Dekan fakulty poskytol rozsiahly rozhovor časopisu Rodina a škola.čítať viac »