© 2005 – 2017 Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, všetky práva vyhradené. Dnes je 25. 6. 2017.

Stránka sa načítava, prosím čakajte…

Ďalší dosiahnutý míľnik – naša univerzita je zaradená v medzinárodnom hodnotení U­‑Multirank

Trnavská univerzita je jednou zo siedmich univerzít na Slovensku, ktorá sa zapojila do medzinárodného rankingu – U­‑Multirank (www.​u-multirank.​eu otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)).

U­‑Multirank je viacrozmerný a viacúrovňový rankingový nástroj vytvorený Európskou komisiou, nastaviteľný podľa parametrov jednotlivých používateľov. Ratingová platforma aktuálne porovnáva viac ako 1 200 vysokoškolských inštitúcii a 5 000 študijných programov z 83 krajín.

Multidimenzionalita porovnávania je zastrešená štyrmi oblasťami:

  • štúdium,
  • výskum,
  • prenos vedomostí
  • a medzinárodná orientácia.

Študentom je umožnené si jednoduchým spôsobom zvoliť porovnávacie kritériá a vytvoriť si vhodnú pomôcku pri výbere študijného pobytu v zahraničí podľa vlastných očakávaní.

Trnavská univerzita v ratingu získava popredné pozície hlavne v dvoch oblastiach – v absolvovaní bakalárskeho a magisterského štúdia načas a interdisciplinárnym presahom publikácií.

Aj touto aktivitou Trnavská univerzita v Trnave preukazuje nielen vnútroštátnu, ale aj medzinárodnú kredibilitu jej fakúlt.

u-multirank


Zdroje: Kancelária rektora, Článok na univerzitnej stránke otvárané v novom okne
(obvykle ide o externý odkaz)