Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra biológie
Katedra chémie
Katedra matematiky a informatiky
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Katedra pedagogických štúdií
Katedra pedagogiky výtvarného umenia
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra školskej pedagogiky

Stránka sa číta, prosím čakajte…

Uplatniteľnosťou absolventov sa zaoberá aj vnútorný systém kvality univerzity.

Tento program: Podmienky na prijatie Uplatnenie absolventa Kompetencie absolventa


Absolventi magisterských študijných programov učiteľstva akademických predmetov získavajú plnú pedagogickú spôsobilosť pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie v príslušných predmetových zameraniach.


Možné kombinácie ~ učiteľstvo anglického jazyka a literatúry ~ učiteľstvo biológie ~ učiteľstvo matematiky ~